ทริสเรทติ้งประกาศเครดิตพินิจ “Negative” อันดับเครดิตองค์กร & ตราสารหนี้ “บ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล”

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday March 27, 2020 23:04 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งประกาศ “เครดิตพินิจ” แนวโน้ม “Negative” หรือ “ลบ” สำหรับอันดับเครดิตองค์กร อันดับเครดิตตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และอันดับเครดิตตราสารหนี้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน และของ บริษัท ไมเนอร์

อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยการประกาศเครดิตพินิจดังกล่าวสะท้อนถึงมุมมองของทริสเรทติ้งต่อสถานะการเงินของบริษัทที่จะมีแนวโน้มอ่อนแอลงอย่างมากจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 (COVID-19)

กิจการโรงแรมทั่วโลกของบริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างชัดเจนเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วโลกออกมาตรการจำกัดการเดินทางและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาด แม้ว่าจะมีสัญญาณที่ชัดเจนในเรื่องของความรุนแรงของผลกระทบ แต่ระดับของความรุนแรงนั้นยังยากที่จะประเมินได้ในขณะนี้เนื่องจากสถานการณ์ยังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วโดยที่ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดในวงกว้างได้เมื่อใด

ในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 1.23 แสนล้านบาท โดยรายได้จากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมีสัดส่วน 76% ของรายได้รวม ตามมาด้วยธุรกิจร้านอาหาร 20% และธุรกิจจัดจำหน่ายและรับจ้างผลิต สินค้า 4% มาตรการต่าง ๆ ที่หลายประเทศทั่วโลกกำหนดขึ้นเพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของไวรัสส่งผลทำให้บริษัทต้องปิดการดำเนินกิจการโรงแรมในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดหลักคือประเทศสเปนและอิตาลี และคาดว่าจะมีการออกมาตรการจำกัดการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในอีกหลายประเทศซึ่งจะนำไปสู่การปิดโรงแรมเพิ่มขึ้นในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้า สำหรับธุรกิจร้านอาหารนั้น แม้ว่าจะมีการปิดร้านอาหารเป็นการชั่วคราวในประเทศจีน รวมถึงการปิดส่วนการนั่งรับประทานอาหารในร้านในประเทศไทยและออสเตรเลีย แต่บริษัทก็มีรายได้ชดเชยบางส่วนมาจากบริการจำหน่ายอาหารแบบนำกลับไปรับประทานที่บ้านและเดลิเวอรี่

ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้ของบริษัทจะลดลงเป็นอย่างมากในปี 2563 มาตรการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดของบริษัทจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากรายได้ที่ขาดหายไป อย่างไรก็ดี ความรุนแรงของผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัทยังมีความไม่ชัดเจนโดยจะขึ้นอยู่กับความยืดเยื้อของสถานการณ์ที่จะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการฟื้นตัว

ทริสเรทติ้งคาดหวังว่าบริษัทจะบริหารจัดการสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพและดำรงเงินสดไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ณ เดือนธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินสดในมือรวม 1.3 หมื่นล้านบาท รวมทั้งมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารจำนวน 3.8 หมื่นล้านบาท และมีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนของ NH Hotel Group อีกจำนวน 250 ล้านยูโร ซึ่งคาดว่าจะช่วยเสริมสภาพคล่องของบริษัทในระยะหลายเดือนข้างหน้าได้ อย่างไรก็ดี รายได้ที่ขาดหายไปเป็นเวลายาวนานจะส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขของเงินกู้และหุ้นกู้ที่กำหนดให้บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ระดับ 1.75 เท่า ซึ่งในปี 2562 บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ระดับ 1.3 เท่า

ทริสเรทติ้งอาจปรับลดอันดับเครดิต/แนวโน้มอันดับเครดิตลงหากสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นไปในทิศทางที่ทำให้ทริสเรทติ้งเชื่อว่าการเริ่มฟื้นตัวของอุตสาหกรรมโรงแรมจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังอาจจะปรับลดอันดับเครดิตของบริษัทลงหากสภาพคล่องของบริษัทลดลงเร็วกว่าที่ทริสเรทติ้งคาดการณ์

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎาคม 2562

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Hybrid Securities), 12 กันยายน 2561

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)

อันดับเครดิตองค์กร: A

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

MINT205A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 4,000.00 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 A

MINT213A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 2,800.00 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 A

MINT213B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 480.90 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 A

MINT213C: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 1,019.10 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 A

MINT21OA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 300.00 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 A

MINT223A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 4,079.70 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 A

MINT223B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 3,620.30 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 A

MINT228A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 2,700.00 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 A

MINT243A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 4,635.00 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 A

MINT243B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 2,165.00 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 A

MINT249A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 1,000.00 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 A

MINT255A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 4,000.00 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 A

MINT283A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 1,000.00 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571 A

MINT293A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 1,815.40 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2572 A

MINT293B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 5,684.60 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2572 A

MINT313A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 1,200.00 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2574 A

MINT313B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 1,570.00 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2574 A

MINT313C: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 2,430.00 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2574 A

MINT329A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 1,000.00 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2575 A

MINT343A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 3,070.00 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2577 A

MINT343B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 2,430.00 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2577 A

MINT18PA: หุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน 15,000.00 ล้านบาท BBB+

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 13,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 15 ปี A

แนวโน้มเครดิตพินิจ: Negative

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ