ทริสเรทติ้งประกาศเครดิตพินิจ “Positive” อันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกัน “บ. นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (8)”

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday September 24, 2020 21:50 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งประกาศ “เครดิตพินิจ” แนวโน้ม “Positive” หรือ “บวก” สำหรับหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (8) จำกัด (ผู้ออกตราสาร หรือเอสพีวี) ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับ “AA-(sf)” ตราสารดังกล่าวได้รับการค้ำประกันเต็มจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้โดยบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท. หรือผู้ค้ำประกัน)

การประกาศอันดับเครดิตในครั้งนี้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 โดยพระราชบัญญัตินี้มีผลตามกฎหมายให้ บตท. โอนทรัพย์สินและหนี้สินของ บตท. ไปให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ส่งผลทำให้ ธอส. จะกลายมาเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้มีประกันดังกล่าวแทน บตท. ต่อไปนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ทั้งนี้ “เครดิตพินิจ” แนวโน้ม “Positive” หรือ “บวก” นั้นสะท้อนความเป็นไปได้ในการปรับเพิ่มอันดับเครดิตดังกล่าวเนื่องจาก ธอส. เข้ามาสวมสิทธิ์แทน บตท. ดังนั้น อันดับเครดิตจะสะท้อนสถานะเครดิตของ ธอส. แทน บตท.

ทริสเรทติ้งคาดว่าจะสามารถทบทวน “เครดิตพินิจ” ดังกล่าวได้เมื่อทริสเรทติ้งทำการประเมินสถานะเครดิตของ ธอส. เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ

ผู้ออกตราสารได้แจ้งให้ทริสเรทติ้งทราบว่าผู้ออกตราสารได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ให้สาธารณชนรับทราบแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ประเภท Securitization, 31 พฤษภาคม 2553

บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (8) จำกัด (SPV-SMC (8))

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

MBSE20NA: หุ้นกู้มีการค้ำประกันชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น 4,677.44 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 AA-(sf)

แนวโน้มเครดิตพินิจ: Positive


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ