ทริสเรทติ้งเพิ่มอันดับเครดิตองค์กร “บ. บีเอสแอล ลีสซิ่ง” เป็น “BBB+” จาก “BBB” แนวโน้ม “Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday September 25, 2020 16:17 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด เป็น “BBB+” จากเดิมที่ “BBB” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตได้รับการปรับเพิ่มขึ้นจากอันดับเครดิตเฉพาะของบริษัทจากการที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศเพิ่มการลงทุนในบริษัทบีเอสแอล ลีสซิ่ง เป็น 90.0% จาก 35.9% เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ส่วนผู้ถือหุ้นอีก 10% ถือโดย ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น (SMBC) การปรับเพิ่มขึ้นของอันดับเครดิตมาจากการเปลี่ยนสถานะของบริษัทมาเป็นบริษัทย่อยภายในกลุ่มธนาคารกรุงเทพ จากที่ก่อนหน้านี้เป็นเพียงบริษัทร่วม ทริสเรทติ้งมองว่าการที่บริษัทกลายเป็นบริษัทย่อยที่ถูกควบคุมภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ธนาคารกรุงเทพจะเข้ามาควบคุมและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ทางบริษัทน่าจะได้รับเพิ่มขึ้นจากทางธนาคาร

ในด้านผลประกอบการ บริษัทได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้ธุรกิจของบริษัทขยายตัวลดลง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 7.7 พันล้านบาทจากงบการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ ลดลงจาก 8.6 พันล้านบาทในช่วงสิ้นปี 2562 ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลงอยู่ที่ 2.18 เท่า ณ เดือนสิงหาคม 2563 เทียบกับ 2.9 เท่า ณ สิ้นปี 2562 ถึงแม้ว่าสินเชื่อใหม่ของบริษัทจะหดตัวลดลง แต่บริษัทยังสามารถสร้างผลประกอบการเป็นไปตามที่ทริสเรทติ้งคาดไว้ได้ โดยกำไรสุทธิในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2563 อยู่ที่ 224 ล้านบาท เทียบกับกำไรสุทธิเมื่อสิ้นปี 2562 ที่ 153 ล้านบาท

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงความคาดหมายที่บริษัทจะยังคงฐานทุนที่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงจากคุณภาพสินทรัพย์ที่เสื่อมถอยได้ และบริษัทจะมีผลประกอบการทางการเงินตามที่ทริสเรทติ้งคาดการณ์ไว้ด้วย

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทอาจปรับเพิ่มขึ้นได้หากสถานะทางเครดิตของบริษัทปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมไปถึงสถานะทางการตลาดและ/หรือผลประกอบการทางการเงินปรับตัวดีขึ้น โดยที่ยังรักษาคุณภาพสินทรัพย์ไว้ได้ นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งอาจปรับเพิ่มอันดับเครดิตหากบริษัทมีสถานะและความสำคัญต่อกลุ่มธนาคารกรุงเทพมากยิ่งขึ้น

ในขณะเดียวกัน อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทอาจปรับลดลงได้หากสถานะทางเครดิตของบริษัทเสื่อมถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ฐานทุนหรือคุณภาพสินทรัพย์เสื่อมถอย

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- Group Rating Methodology, 10 กรกฎาคม 2558

บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด (BSL)

อันดับเครดิตองค์กร: BBB+

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ