ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 2 พันล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมวงเงินไม่เกิน 2 พันล้านบาท “บ. บ้านปู เพาเวอร์” ที่ “A+” แนวโน้ม “Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday May 20, 2022 16:59 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BPP) ที่ระดับ ?A+? ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? พร้อมกันนี้ ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 2 พันล้านบาทและหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) ในวงเงินไม่เกิน 2 พันล้านบาทของบริษัทที่ระดับ ?A+? ด้วยเช่นกัน สำหรับเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้บริษัทจะนำไปชำระคืนเงินกู้และหุ้นกู้ของบริษัท รวมทั้งนำไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ ๆ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ทั้งนี้ อันดับเครดิตองค์กรของบริษัทได้รับการปรับเพิ่มขึ้นสองระดับจากอันดับเครดิตเฉพาะ (Standalone Credit Profile -- SACP) ของบริษัทที่ ?a-? ซึ่งสะท้อนถึงสถานะของบริษัทในฐานะเป็นบริษัทย่อยหลักของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU) ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ ?A+/Stable? โดยทริสเรทติ้ง ทั้งนี้ อันดับเครดิตเฉพาะสะท้อนถึงกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้จากการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าที่หลากหลาย คุณภาพของสินทรัพย์โรงไฟฟ้า และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ของบริษัท อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตถูกลดทอนบางส่วนจากภาระหนี้ที่สูงขึ้นในช่วงขยายกำลังการผลิต

ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทมีรายได้ 3.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่าตัวจาก 1.9 พันล้านบาทในช่วงเดียวกันของปี 2564 รายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นผลมาจากการรับรู้ผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า Temple I ที่บริษัทซื้อกิจการมาในช่วงปลายปี 2564 บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 1.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1.1 พันล้านบาทในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเหลือ 8.3% สำหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 จาก 24.7% ในช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งเป็นผลมาจากราคาถ่านหินที่อยู่ในระดับสูงและจะยังคงกดดันกำไรของบริษัทอย่างต่อเนื่องในปี 2565

ทริสเรทติ้งมีมุมมองว่าราคาถ่านหินมีแนวโน้มจะลดลงและบริษัทจะมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นในปี 2566 นอกจากนี้ กลยุทธ์ของบริษัทที่เข้าไปจำหน่ายไฟฟ้าในตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าในประเทศจีนจะช่วยเพิ่มอัตรากำไรของบริษัท เนื่องจากราคาซื้อขายไฟฟ้าในตลาดกลางสามารถปรับราคาขายให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนเชื้อเพลิงได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้กำไรของบริษัทยังมาจากเงินปันผลที่ได้รับจากเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าหลายแห่งของบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วยโรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิม 4 แห่งและกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 หนี้สินตามงบการเงินรวมของบริษัทอยู่ที่ 2.14 หมื่นล้านบาท หนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อนของบริษัทอยู่ที่ 1.2 พันล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้ไม่มีหลักประกันของบริษัทย่อยของบริษัท ดังนั้น อัตราส่วนหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อนต่อหนี้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 5%

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? สะท้อนถึงความคาดหวังว่าบริษัทจะยังคงสถานะเป็นบริษัทย่อยหลักของ BANPU และยังคงมีความสำคัญในฐานะบริษัทย่อยที่สำคัญในธุรกิจผลิตไฟฟ้าของ BANPU

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทย่อยหลักของ BANPU อันดับเครดิตของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับอันดับเครดิตของ BANPU ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดกับอันดับเครดิตของบริษัทแม่ก็จะส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตของบริษัทด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงมุมมองของทริสเรทติ้งต่อความสำคัญของบริษัทที่มีต่อกลุ่มอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของบริษัทได้เช่นกัน

อันดับเครดิตเฉพาะของบริษัทอาจปรับเพิ่มขึ้นหากบริษัทสามารถสร้างกระแสเงินสดได้มากขึ้นและภาระหนี้เมื่อเทียบกับกระแสเงินสดปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันดับเครดิตอาจถูกปรับลดลง หากสถานะทางการเงินของบริษัทถดถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าด้อยกว่าประมาณการอย่างมีนัยสำคัญ หรือโครงสร้างเงินทุนอ่อนแอลงอย่างมากซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนด้วยการก่อหนี้จำนวนมาก

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงินสำหรับธุรกิจทั่วไป, 11 มกราคม 2565

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 13 มกราคม 2564

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎาคม 2562

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BPP)

อันดับเครดิตองค์กร: A+

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 12 ปี A+

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ