ทริสเรทติ้งลดอันดับเครดิตองค์กร “บ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น” เป็น “A+” จาก “AA” และยกเลิกอันดับเครดิตดังกล่าว

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday March 1, 2023 18:04 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งลดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC) ลงมาอยู่ที่ระดับ ?A+? จากระดับ ?AA? โดยอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่ ?A+? จะเท่ากับอันดับเครดิตองค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดให้แก่บริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง DTAC และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUEE) ซึ่งเป็นบริษัทเดิมก่อนที่จะมีการควบรวมกิจการ และกำหนดแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น ?Stable? หรือ ?คงที่?

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566 DTAC และ TRUEE ได้ประกาศว่าการควบรวมกิจการของทั้งสองบริษัทเสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกิจการชื่อ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ซึ่งมีผลทำให้ DTAC สิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล โดยสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของบริษัท ได้ถูกโอนไปเป็นของ TRUE ซึ่งทำให้บริษัทย่อยของบริษัทกลายเป็นบริษัทย่อยของ TRUE ทันที

การลดอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะทางการเงินของ TRUE ที่อ่อนด้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสถานะทางการเงินของบริษัท พร้อมกันนี้ ทริสเรทติ้งยกเลิก?เครดิตพินิจ? ที่ให้ไว้กับอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทอีกด้วย

ภายหลังการประกาศทบทวนอันดับเครดิตในครั้งนี้ ทริสเรทติ้งจะยกเลิกการจัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลอีกต่อไป

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ