ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน “บ. ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969” ที่ “BBB+” แนวโน้ม “Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday June 9, 2023 12:16 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 2 พันล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 5 ปี ของบริษัทที่ระดับ ?BBB+? ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? โดยอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทอยู่ในระดับเดียวกับอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAWAD) (อันดับเครดิต ?BBB+/Stable?) ซึ่งสะท้อนถึงสถานะของบริษัทที่เป็นบริษัทลูกหลัก (Core Subsidiary) ของ SAWAD จากบทบาทของบริษัทที่เป็นผู้สร้างสินทรัพย์และรายได้ที่สำคัญอีกทั้งยังเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตของ SAWAD Group ตลอดจนความคาดหวังของทริสเรทติ้งที่บริษัทจะได้รับการสนับสนุนจาก SAWAD อย่างต่อเนื่อง

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

สถานะที่เป็นบริษัทลูกหลักช่วยสนับสนุนอันดับเครดิต

หลังจากการปรับโครงสร้างกลุ่มล่าสุดในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 (ไตรมาส 3/2565) บริษัทยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยหลักของ SAWAD เนื่องจาก SAWAD มีอำนาจควบคุมส่วนใหญ่ผ่านการถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วน 72% โดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยตัวแทน 4 คนจาก SAWAD จากจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด 8 คนซึ่งรวมถึงประธานกรรมการ

กลยุทธ์ทางธุรกิจและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ SCAP ถูกควบคุมโดย SAWAD เป็นส่วนใหญ่ บริษัททำหน้าที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญของ SAWAD ซึ่งช่วยให้กลุ่มสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบวงจรได้ โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคือสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Hire Purchase (HP) Loan) ที่ดำเนินการโดยบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอส ลีสซิ่ง จำกัด (SLS) และ บริษัท คาเธ่ย์ ลีสซิ่ง จำกัด (CTL) ซึ่งช่วยเสริมธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักประกัน (Title Loan) ของ SAWAD

การดำเนินงานของบริษัทยังบูรณาการกับการดำเนินงานของ SAWAD ในระดับสูงอีกด้วย โดยบริษัทใช้สาขาของ SAWAD ในการติดตามหนี้และเป็นศูนย์บัญชาการระดับภูมิภาคในการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่

สัดส่วนของสินทรัพย์และรายได้ที่มีต่อกลุ่มเพิ่มมากขึ้น

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของบริษัทตลอดจนผลการดำเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งและรายได้ซึ่งมีความสำคัญต่อกลุ่มช่วยตอกย้ำถึงสถานะของบริษัทในการเป็นบริษัทลูกหลักของ SAWAD โดย ณ เดือนมีนาคม 2566 พอร์ตสินเชื่อของบริษัทอยู่ที่ระดับ 2.65 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 41% ของสินเชื่อรวมทั้งหมดของ SAWAD Group พอร์ตสินเชื่อของบริษัทขยายตัวอย่างโดดเด่นมาตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2564 ทั้งนี้ ภายในไตรมาส 1/2566 สินเชื่อคงค้างของบริษัทได้เพิ่มขึ้นไปแล้วที่ระดับ 26% เมื่อเทียบกับเมื่อสิ้นปี 2565 ตามการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของสินเชื่อปล่อยใหม่ที่จำนวน 1.20 หมื่นล้านบาทนับตั้งแต่การปรับโครงสร้างกลุ่มแล้วเสร็จ

ในไตรมาส 1/2566 บริษัทรายงานรายได้รวมที่จำนวน 1.6 พันล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 39% ของรายได้รวมของ SAWAD เมื่อพิจารณาจากเป้าหมายของบริษัทในการปล่อยสินเชื่อใหม่ที่ระดับประมาณ 2 หมื่นล้านบาทในปี 2566 แล้ว ทริสเรทติ้งคาดว่าสัดส่วนรายได้ของบริษัทจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

การได้รับการสนับสนุนทางการเงินอย่างต่อเนื่องจาก SAWAD

ทริสเรทติ้งเชื่อว่า SAWAD มีพันธสัญญาที่เข้มแข็งในระยะยาวที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินและการสนับสนุนในด้านอื่น ๆ แก่บริษัทอย่างทันท่วงทีในยามที่จำเป็นแม้ว่าบริษัทมีแผนการที่จะลดการพึ่งพาวงเงินสินเชื่อจาก SAWAD ลงโดยการจัดหาเงินทุนผ่านการออกหุ้นกู้และวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตก็ตาม โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 บริษัทได้ใช้วงเงินสินเชื่อไปแล้วจำนวน 1.86 หมื่นล้านบาทจาก SAWAD

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน

สมมติฐานกรณีพื้นฐานของทริสเรทติ้งอยู่ภายใต้ความคาดหมายที่บริษัทจะยังคงดำรงสถานะในการเป็นบริษัทลูกหลักของ SAWAD ต่อไป

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? สะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะยังคงรักษาสถานะในการเป็นบริษัทลูกหลักของ SAWAD และจะยังคงได้รับการสนับสนุนที่เข้มแข็งจากบริษัทแม่ต่อไป

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

จากการที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทลูกหลักของ SAWAD อันดับเครดิตและแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทจึงมีทิศทางที่เป็นไปตามอันดับเครดิตและแนวโน้มอันดับเครดิตของ SAWAD ซึ่งอันดับเครดิตของบริษัทอาจได้รับการปรับลดลงหากทริสเรทติ้งเห็นว่าระดับความสำคัญที่บริษัทมีต่อกลุ่มนั้นลดน้อยถอยลงอย่างชัดเจนหรือหากมีสัญญาณที่บ่งชี้ให้เห็นถึงการสนับสนุนจากบริษัทแม่ที่ลดลง

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 7 กันยายน 2565

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) (SCAP)

อันดับเครดิตองค์กร: BBB+

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 2 พันล้านบาท อายุไม่เกิน 5 ปี BBB+

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ