แผนการควบรวมกิจการระหว่าง “TUC” และ “DTN” ของ “TRUE” ไม่มีผลกระทบต่ออันดับเครดิต

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday June 19, 2023 19:52 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งได้รับแจ้งจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE) เกี่ยวกับแผนการควบรวมกิจการบริษัทย่อยของ TRUE ซึ่งได้แก่ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) และ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) โดยการควบรวมดังกล่าวเกิดขึ้นจากแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มการผสานพลังทางธุรกิจ ประสิทธิภาพสูงสุดของโครงข่าย ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และคุณภาพของบริการ โดยทั้ง TUC และ DTN ต่างถือครองคลื่นความถี่และโครงข่ายสำหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่หลากหลาย ทั้งนี้ ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท TUC จะเป็นหน่วยงานที่คงอยู่ ในขณะที่สินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของ DTN จะถูกโอนเข้ามาเป็นของ TUC ซึ่งมีผลทำให้ DTN สิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคลหลังจากการควบรวมกิจการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ TRUE คาดว่าการควบรวมกิจการนี้จะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 หลังจากที่ทั้ง 2 บริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นแล้วเสร็จ

อันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ TUC และ DTN อยู่ที่ระดับ ?A+/Stable? จากมุมมองของทริสเรทติ้งที่ว่าทั้ง 2 บริษัทเป็นบริษัทย่อยหลักของ TRUE (อันดับเครดิต ?A+/Stable?)

ทริสเรทติ้งมองว่าแผนการควบรวมกิจการในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่ออันดับเครดิตดังกล่าว และคาดว่า TUC จะยังคงสถานะเป็นบริษัทย่อยหลักของ TRUE ต่อไปหลังจากการควบรวมกิจการ

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด                                                                                                              อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000

? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ