แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) เปิดตัวโครงการ Healthy Lung Thailand

ThaiPR.net -- พุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 17:23:36 น.

แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) ร่วมกับ เขตสุขภาพที่ 1 กระทรวงสาธาณสุข สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดตัวโครงการเพื่อสังคม Healthy Lung Thailand เดินหน้ารณรงค์สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหอบหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนไทย นายสตัฟฟาน แฮร์สเตริมอ่านต่อ

แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) เปิดตัวโครงการ Healthy Lung Thailandแอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) เปิดตัวโครงการ Healthy Lung Thailandแอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) เปิดตัวโครงการ Healthy Lung Thailandแอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) เปิดตัวโครงการ Healthy Lung Thailand