โครงการ ARM จัดงานครบรอบ 10 ปี ARM Beyond Networking

ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 18:04:00 น.

เมื่อเร็วๆนี้ โครงการ Advanced Retail Management (ARM) หลักสูตรประกาศนียบัตร ด้าน Retail Business Management จาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) หลักสูตรสำหรับเจ้าของธุรกิจ ทายาทธุรกิจ และผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ได้จัดงานครบรอบ 10 ปี เพื่อสนับสนุนพลังเครือข่าย ARM และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ตั้งแต่รุ่นที่อ่านต่อ

โครงการ ARM จัดงานครบรอบ 10 ปี ARM Beyond Networkingโครงการ ARM จัดงานครบรอบ 10 ปี ARM Beyond Networkingโครงการ ARM จัดงานครบรอบ 10 ปี ARM Beyond Networkingโครงการ ARM จัดงานครบรอบ 10 ปี ARM Beyond Networking