รพ.ลานนา จัดการอบรม “การช่วยชีวิตขั้นสูง” ACLS

ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 14:28:24 น.

โรงพยาบาลลานนา ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advance Cardiovascular Life Support) โดยมี นพ.สุรชัย สาธิตสมิตพงษ์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และ นพ.อภินันท์ ตันติวุฒิ อายุรแพทย์ โรงพยาบาลลานนา พร้อมทั้งหัวหน้าพยาบาลแผนกฉุกเฉิน และแผนกผู้ป่วยหนักอ่านต่อ

รพ.ลานนา จัดการอบรม “การช่วยชีวิตขั้นสูง” ACLSรพ.ลานนา จัดการอบรม “การช่วยชีวิตขั้นสูง” ACLS