นิทรรศการ 'Spiritual Life Exhibition 2018' ณ วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร

ThaiPR.net -- พุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 10:57:27 น.

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา องค์กรโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา ได้จัดนิทรรศการ Spiritual Life Exhibition 2018 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความเมตตาอย่างสูงสุดจากพระเทพเมธี (สมเกียรติ โกวิโท) เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารอ่านต่อ

นิทรรศการ 'Spiritual Life Exhibition 2018' ณ วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารนิทรรศการ 'Spiritual Life Exhibition 2018' ณ วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารนิทรรศการ 'Spiritual Life Exhibition 2018' ณ วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารนิทรรศการ 'Spiritual Life Exhibition 2018' ณ วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร