องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทยประกาศแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 16:50:17 น.

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ภาวดี พหลโยธิน เพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ คุณพิมพ์ภาวดี สำเร็จการศึกษามหาบัญฑิตด้านปรัชญาและรัฐศาสตร์ จาก Sciences Po ณ กรุงปารีส รวมทั้งเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตจาก SUNY ใน Albany และปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย Brown ภาควิชาเศรษฐศาสตร์อ่านต่อ

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทยประกาศแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร