เปิดงาน “FAMOUS FARMS รวมพลคน New Gen ที่ซีคอน บางแค”

ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 14:07:10 น.

จรัญ ผู้พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักสื่อสารการตลาดและองค์กรสัมพันธ์ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค เปิดงาน "FAMOUS FARMS : THE NEW GEN" ยกทัพเหล่าเกษตรกรคนรุ่นใหม่ที่นำความรู้ การจัดการสมัยใหม่ ยุคดิจิตอล 4.0 ต่อยอดให้กับผลผลิตทั้งการทำการตลาดสร้างมูลค่าจนประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรรม พร้อมรับฟังการเสวนาอ่านต่อ

เปิดงาน “FAMOUS FARMS รวมพลคน New Gen ที่ซีคอน บางแค”