กินยาอย่างไรไตไม่พัง

ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 15:25:00 น.

ปัจจุบันข้อมูลจากกรมการแพทย์พบว่าคนไทยป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังประมาณ 8 ล้านคน โดยกว่า 100,000 คน เป็นผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ต้องได้รับการฟอกเลือดหรือล้างไตทางช่องท้อง ซึ่งนอกจากต้องเสียค่าใช้จ่าย ค่ายา ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นแล้วอ่านต่อ

กินยาอย่างไรไตไม่พังกินยาอย่างไรไตไม่พัง