AIM Group โชว์ทรัพย์สิน 3 แห่ง 'ยูดี ทาวน์ - พอร์โต้ ชิโน่ - 72 คอร์ทยาร์ด’ มีจุดขายโดดเด่น พร้อมระดมทุนผ่านทรัสต์กองใหม่ AIMCG

ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 13:48:40 น.

เอไอเอ็มกรุ๊ป โชว์ความพร้อมไลฟ์สไตล์มอลล์มีศักยภาพ 'ยูดี ทาวน์ พอร์โต้ ชิโน่ 72 คอร์ทยาร์ด' ชูทรัพย์สินมีจุดขายโดดเด่น อัตราการเช่าพื้นที่สูง บนทำเลศักยภาพ ใจกลางกรุงเทพฯ และหัวเมืองเศรษฐกิจ พร้อมเข้าระดมทุนผ่านทรัสต์กองใหม่ 'เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท' 'เอไอเอ็มกรุ๊ป' ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระอ่านต่อ

AIM Group โชว์ทรัพย์สิน 3 แห่ง 'ยูดี ทาวน์ - พอร์โต้ ชิโน่ - 72 คอร์ทยาร์ด’ มีจุดขายโดดเด่น พร้อมระดมทุนผ่านทรัสต์กองใหม่ AIMCGAIM Group โชว์ทรัพย์สิน 3 แห่ง 'ยูดี ทาวน์ - พอร์โต้ ชิโน่ - 72 คอร์ทยาร์ด’ มีจุดขายโดดเด่น พร้อมระดมทุนผ่านทรัสต์กองใหม่ AIMCGAIM Group โชว์ทรัพย์สิน 3 แห่ง 'ยูดี ทาวน์ - พอร์โต้ ชิโน่ - 72 คอร์ทยาร์ด’ มีจุดขายโดดเด่น พร้อมระดมทุนผ่านทรัสต์กองใหม่ AIMCGAIM Group โชว์ทรัพย์สิน 3 แห่ง 'ยูดี ทาวน์ - พอร์โต้ ชิโน่ - 72 คอร์ทยาร์ด’ มีจุดขายโดดเด่น พร้อมระดมทุนผ่านทรัสต์กองใหม่ AIMCG