รายงานตลาดรับสร้างบ้านไตรมาสแรกและแนวโน้มไตรมาส 2/2562

ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 14:09:59 น.

ภาพรวมและการขยายตัวของตลาดรับสร้างบ้านไตรมาสแรก สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (Thai Home Builders Association : THBA) รายงานภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านทั่วประเทศไตรมาสแรกปี 2562 พบว่ามูลค่าตลาดยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่องและใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน โดยคาดว่าเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและประชาชนอ่านต่อ

รายงานตลาดรับสร้างบ้านไตรมาสแรกและแนวโน้มไตรมาส 2/2562รายงานตลาดรับสร้างบ้านไตรมาสแรกและแนวโน้มไตรมาส 2/2562รายงานตลาดรับสร้างบ้านไตรมาสแรกและแนวโน้มไตรมาส 2/2562รายงานตลาดรับสร้างบ้านไตรมาสแรกและแนวโน้มไตรมาส 2/2562