รองนายกฯ วิษณุ ประธานเปิดตัวฉายแอนิเมชั่น รามเกียรติ์ “รามาวตาร” เวอร์ชั่นภาษาอินโดนีเซีย ณ ยอกยาการ์ตา

ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 10:13:13 น.

ชาวอินโดนีเซีย ปลื้ม กระแสตอบรับดีชมแอนิเมชั่นรามเกียรติ์ มรดกร่วมชาติอาเซียน ชูมิติวัฒนธรรมกระชับความสัมพันธ์ไทย อินโดนีเซีย เฉลิมฉลองปี 62 "ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน" วันที่ 25 เมษายน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยเป็นประธานเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชั่นรามเกียรติ์ ตอน "รามาวตาร" ภาษาอินโดนีเซีย ณอ่านต่อ

รองนายกฯ วิษณุ ประธานเปิดตัวฉายแอนิเมชั่น รามเกียรติ์ “รามาวตาร” เวอร์ชั่นภาษาอินโดนีเซีย ณ ยอกยาการ์ตารองนายกฯ วิษณุ ประธานเปิดตัวฉายแอนิเมชั่น รามเกียรติ์ “รามาวตาร” เวอร์ชั่นภาษาอินโดนีเซีย ณ ยอกยาการ์ตารองนายกฯ วิษณุ ประธานเปิดตัวฉายแอนิเมชั่น รามเกียรติ์ “รามาวตาร” เวอร์ชั่นภาษาอินโดนีเซีย ณ ยอกยาการ์ตารองนายกฯ วิษณุ ประธานเปิดตัวฉายแอนิเมชั่น รามเกียรติ์ “รามาวตาร” เวอร์ชั่นภาษาอินโดนีเซีย ณ ยอกยาการ์ตา