ภาพข่าว: คณะผู้บริหาร อ.อ.ป. ร่วมถวายพระพร

ThaiPR.net -- พุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 15:15:31 น.

คณะผู้บริหาร อ.อ.ป. ร่วมถวายพระพร...ายสุกิจ จันร์ทอง รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สายธุรกิจ 1 และนายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สายบริหาร นำคณะผู้บริหาร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าฯ ถวายต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถอ่านต่อ

ภาพข่าว: คณะผู้บริหาร อ.อ.ป. ร่วมถวายพระพร