ภาพข่าว: ก.เกษตร แถลงข่าวดื่มนมโลก

ThaiPR.net -- พุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 16:28:39 น.

นางสาวดุจเดือนศศะนาวินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวเครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวันเนื่องในวันดื่มนมโลก2562 เพื่อผนึกกำลังรณรงค์คนไทยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเต็มร้อยณห้องกรีนอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.)อ่านต่อ

ภาพข่าว: ก.เกษตร แถลงข่าวดื่มนมโลก