“รองเท้านักเรียนคู่ใหม่” เพื่อนเดินทางแด่น้องผู้ห่างไกล...

ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 14:13:42 น.

นอกเหนือไปจากระยะทางที่ห่างไกลจากบ้านไปถึงโรงเรียนของเด็กๆ ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ยังมีน้องๆ อีกจำนวนมาก ที่ขาดแคลนปัจจัยสี่ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องนุ่งห่ม รวมไปถึง "รองเท้า" ที่ใช้สวมใส่ไปเรียนหนังสืออีกด้วย ซึ่งบางคน มีแค่เพียง "รองเท้าแตะคู่เก่าๆ" ไว้สวมใส่อ่านต่อ

“รองเท้านักเรียนคู่ใหม่” เพื่อนเดินทางแด่น้องผู้ห่างไกล...“รองเท้านักเรียนคู่ใหม่” เพื่อนเดินทางแด่น้องผู้ห่างไกล...“รองเท้านักเรียนคู่ใหม่” เพื่อนเดินทางแด่น้องผู้ห่างไกล...