“SACICT” สานโปรเจ่กต์ “เส้นทางสายผ้าทอ (Weaving Streets2019)” คัด 12 ครูช่างผ้าพื้นถิ่นร่วมกับดีไซเนอร์ชั้นนำ เชิญสัมผัสผลงาน พร้อมตื่นตาแฟชั่นโชว์ภายในงาน “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 12”

ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 15:16:25 น.

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ศ.ศ.ป. หรือ SACICT สานต่อโครงการ "เส้นทางสายผ้าทอ (Weaving Streets2019) ผ้าพื้นถิ่นนวัตศิลป์สู่สากล ซึ่งที่ผ่านมา SACICT ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมให้รู้จักเส้นทางของผ้าทอมือในภูมิภาคต่างๆ นำมาต่อยอดโดยร่วมกับดีไซเนอร์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยมาร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาชิ้นงานอ่านต่อ

“SACICT” สานโปรเจ่กต์ “เส้นทางสายผ้าทอ (Weaving Streets2019)” คัด 12 ครูช่างผ้าพื้นถิ่นร่วมกับดีไซเนอร์ชั้นนำ เชิญสัมผัสผลงาน พร้อมตื่นตาแฟชั่นโชว์ภายในงาน “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 12”“SACICT” สานโปรเจ่กต์ “เส้นทางสายผ้าทอ (Weaving Streets2019)” คัด 12 ครูช่างผ้าพื้นถิ่นร่วมกับดีไซเนอร์ชั้นนำ เชิญสัมผัสผลงาน พร้อมตื่นตาแฟชั่นโชว์ภายในงาน “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 12”“SACICT” สานโปรเจ่กต์ “เส้นทางสายผ้าทอ (Weaving Streets2019)” คัด 12 ครูช่างผ้าพื้นถิ่นร่วมกับดีไซเนอร์ชั้นนำ เชิญสัมผัสผลงาน พร้อมตื่นตาแฟชั่นโชว์ภายในงาน “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 12”“SACICT” สานโปรเจ่กต์ “เส้นทางสายผ้าทอ (Weaving Streets2019)” คัด 12 ครูช่างผ้าพื้นถิ่นร่วมกับดีไซเนอร์ชั้นนำ เชิญสัมผัสผลงาน พร้อมตื่นตาแฟชั่นโชว์ภายในงาน “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 12”