“เอชเอ็มซี” จัดโปรโมชั่นเพื่อสุขภาพดี โปรแกรม “Myer’s Cocktail” ลดอาการอ่อนเพลียและเพิ่มภูมิคุ้มกัน

ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 17:40:42 น.

"เอชเอ็มซี เมดิคอล เซ็นเตอร์" (HMC: Holistic Medical Center) ศูนย์กลางเพื่อสุขภาพแบบองค์รวมเข้าใจและตระหนักถึงการทำงานหนักของร่างกาย เนื่องจากปัจจุบันพบว่าคนส่วนใหญ่มีภาวะเสียสมดุลเนื่องจากการทำงานหนัก ทำให้เกิด "ออฟฟิศซินโดรม"ซึ่งส่งผลต่อร่างกายและอาการเรื้อรังต่างๆ ตามมา แต่ทางแก้สำหรับคนไม่มีเวลาอ่านต่อ

“เอชเอ็มซี” จัดโปรโมชั่นเพื่อสุขภาพดี โปรแกรม “Myer’s Cocktail” ลดอาการอ่อนเพลียและเพิ่มภูมิคุ้มกัน