กพร.เสริมทักษะด้านกฎหมายทะเลยกระดับหลักสูตรคนครัวบนเรือ

ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 16:48:19 น.

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายประทีป ทรงลำยอง รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวมอบนโยบายขับเคลื่อน โครงการพัฒนาบุคลากรตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 และประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์อ่านต่อ

กพร.เสริมทักษะด้านกฎหมายทะเลยกระดับหลักสูตรคนครัวบนเรือกพร.เสริมทักษะด้านกฎหมายทะเลยกระดับหลักสูตรคนครัวบนเรือกพร.เสริมทักษะด้านกฎหมายทะเลยกระดับหลักสูตรคนครัวบนเรือ