มกอช. ร่วมประชุม JTEPA ครั้งที่ 10

ThaiPR.net -- อังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 11:27:42 น.

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วยนางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์ ผู้อำนวยการกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และคณะผู้แทนฝ่ายไทย ประกอบด้วย กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร และคณะผู้แทนจาก มกอช.อ่านต่อ

มกอช. ร่วมประชุม JTEPA ครั้งที่ 10มกอช. ร่วมประชุม JTEPA ครั้งที่ 10มกอช. ร่วมประชุม JTEPA ครั้งที่ 10มกอช. ร่วมประชุม JTEPA ครั้งที่ 10