SACICT นำไทยสู่ “Arts & Crafts Knowledge Centre” แห่งภูมิภาค เปิดตัวระบบ“SACICT Archive” ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจหัตถศิลป์ในอาเซียน

ThaiPR.net -- พุธที่ 7 สิงหาคม 2562 11:56:42 น.

SACICT พร้อมยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรม "Arts & Crafts Knowledge Centre" ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเปิดตัว "SACICT Archive" ระบบสืบค้นข้อมูลงานหัตถกรรม เพื่อเชื่อมโยงการนำเสนอองค์ความรู้หลากรูปแบบอ่านต่อ

SACICT นำไทยสู่ “Arts & Crafts Knowledge Centre” แห่งภูมิภาค เปิดตัวระบบ“SACICT Archive” ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจหัตถศิลป์ในอาเซียนSACICT นำไทยสู่ “Arts & Crafts Knowledge Centre” แห่งภูมิภาค เปิดตัวระบบ“SACICT Archive” ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจหัตถศิลป์ในอาเซียนSACICT นำไทยสู่ “Arts & Crafts Knowledge Centre” แห่งภูมิภาค เปิดตัวระบบ“SACICT Archive” ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจหัตถศิลป์ในอาเซียนSACICT นำไทยสู่ “Arts & Crafts Knowledge Centre” แห่งภูมิภาค เปิดตัวระบบ“SACICT Archive” ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจหัตถศิลป์ในอาเซียน