กรมประมง…นำทัพสื่อมวลชนลงพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยาน “ทำลายซากสัตว์น้ำของกลาง” มูลค่ากว่า 5.5 ล้านบาท หลังศาลตัดสินคดีถึงที่สุด

ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 09:30:34 น.

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กรมประมง จัดพิธีการทำลายของกลางซากของสัตว์ป่า ซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่คดีสิ้นสุด และตกเป็นของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ซากม้าน้ำแห้งอ่านต่อ

กรมประมง…นำทัพสื่อมวลชนลงพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยาน “ทำลายซากสัตว์น้ำของกลาง” มูลค่ากว่า 5.5 ล้านบาท หลังศาลตัดสินคดีถึงที่สุดกรมประมง…นำทัพสื่อมวลชนลงพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยาน “ทำลายซากสัตว์น้ำของกลาง” มูลค่ากว่า 5.5 ล้านบาท หลังศาลตัดสินคดีถึงที่สุดกรมประมง…นำทัพสื่อมวลชนลงพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยาน “ทำลายซากสัตว์น้ำของกลาง” มูลค่ากว่า 5.5 ล้านบาท หลังศาลตัดสินคดีถึงที่สุด