ททท. ชวนมาแอ่ว งาน ผ้างามเล่าเรื่องเมืองเหนือ

ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 14:19:50 น.

ร่วมสัมผัสความงามของผ้าภาคเหนือและเส้นทางท่องเที่ยวจาก 11 ชุมชนภาคเหนือ ททท. ชวนมาแอ่ว งาน "ผ้างามเล่าเรื่องเมืองเหนือ" ร่วมสัมผัสความงามของผ้าภาคเหนือและเส้นทางท่องเที่ยว จาก 11 ชุมชนภาคเหนือกั๋นได้เน้อเจ้า ซึ่งภายในงานมีการร่วมทำกิจกรรม เวิร์คช็อป และเสวนาเรื่องผ้างามและการท่องเที่ยวกันด้วยเน้อ มาป๊ะกั๋นได้ตี้อ่านต่อ

ททท. ชวนมาแอ่ว งาน ผ้างามเล่าเรื่องเมืองเหนือ