หอการค้าไทย ห่วงมาตรฐาน SMEs ด้านท่องเที่ยว เร่งให้ความรู้  ผู้ประกอบการด้านโรงแรม ที่พัก ปฏิบัติให้ถูกกฎหมาย

ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 17:32:12 น.

หอการค้าไทย ห่วงมาตรฐานของ SMEs ผู้ให้บริการที่พักแก่นักท่องเที่ยว เร่งให้ความรู้กับผู้ประกอบกิจการได้ปฏิบัติอย่างถูกกฎหมาย เล็งจัดสัมมนา "เปิดโรงแรม ที่พัก และโฮสเทล ให้ถูกกฎหมายตาม ม.44" นำร่องจังหวัดชลบุรี มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้ปรับปรุงอาคารตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด พร้อมรับนักท่องเที่ยวในระยะยาวอ่านต่อ

หอการค้าไทย ห่วงมาตรฐาน SMEs ด้านท่องเที่ยว เร่งให้ความรู้  ผู้ประกอบการด้านโรงแรม ที่พัก ปฏิบัติให้ถูกกฎหมายหอการค้าไทย ห่วงมาตรฐาน SMEs ด้านท่องเที่ยว เร่งให้ความรู้  ผู้ประกอบการด้านโรงแรม ที่พัก ปฏิบัติให้ถูกกฎหมายหอการค้าไทย ห่วงมาตรฐาน SMEs ด้านท่องเที่ยว เร่งให้ความรู้  ผู้ประกอบการด้านโรงแรม ที่พัก ปฏิบัติให้ถูกกฎหมายหอการค้าไทย ห่วงมาตรฐาน SMEs ด้านท่องเที่ยว เร่งให้ความรู้  ผู้ประกอบการด้านโรงแรม ที่พัก ปฏิบัติให้ถูกกฎหมาย