ภาพข่าว: การจัดการพลังงานแบบผู้บริหาร

ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 16:40:55 น.

นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน (ที่5 ซ้าย/แถวนั่งหน้า) เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แด่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ในงานฝึกอบรมและปัจฉิมนิเทศ หัวข้อเรื่อง "โครงการ Executive Energy Management Program (EEM) รุ่นที่ 3" โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานราชการและเอกชน เข้าร่วมการการฝึกอบรมดังกล่าว จัดโดยอ่านต่อ

ภาพข่าว: การจัดการพลังงานแบบผู้บริหาร