ข่าวกรมที่ดิน ล่าสุด

กคช. ประกาศทีมชนะเลิศ โครงการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย”

25 ธ.ค. 62 12:59 น. –ThaiPR.net การเคหะแห่งชาติ ประกาศผล "สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย" โดยทีม FinnVerr ได้รับรางวัลชนะเลิศ คว้าเงินรางวัล 150,000 บาท ด้วยแนวคิดออกแบบ FinnVerr... อ่านต่อ

กรมที่ดินมุ่งสู่ความเป็นศูนย์ราชการสะดวก

2 ธ.ค. 62 14:35 น. –ThaiPR.net นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า จะดำเนินการสานต่อแนวคิดที่เคยทำมาสมัยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี คือศูนย์บริการราชการแบบเบ็ดเสร็จ... อ่านต่อ

กรมที่ดินยุค 4.0 ยุติข้อขัดแย้งสู่สังคมอุดมสุข/รังวัดด้วยระบบดาวเทียม

15 พ.ย. 62 10:35 น. –ThaiPR.net (๑๔ พ.ย.๖๒) ที่อาคารรังวัด กรมที่ดิน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปเป็นประธานในพิธีส่งตัวเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน จำนวน ๕๑๗... อ่านต่อ

กรมที่ดินสร้างมาตรฐานนัดรังวัดได้ภายใน 60 วัน

7 พ.ย. 62 09:25 น. –ThaiPR.net นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่าการไปติดต่องานที่สำนักงานที่ดินนั้นต้องใช้เวลานานเป็นอย่างมาก เนื่องจากขั้นตอนที่ยุ่งยาก... อ่านต่อ

อธิบดีกรมที่ดินรับมอบรางวัลในงานรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2562 (Digital Government Awards 2019)...

31 ต.ค. 62 11:41 น. –ThaiPR.net นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า รางวัลที่ได้รับนี้ไม่เพียงเป็นการแสดงออกซึ่งคำมั่นสัญญาในการปฎิบัติงานของชาวดิน... อ่านต่อ

กรมที่ดินกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562 (Integrity &...

25 ต.ค. 62 11:32 น. –ThaiPR.net เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ... อ่านต่อ

แต่งตั้ง

15 ต.ค. 62 18:00 น. –มติคณะรัฐมนตรี 1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กระทรวงมหาดไทย... อ่านต่อ

EEC จับมือ 7 หน่วยงานเปิดระบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC-OSS อำนวยความสะดวกนลท.ยื่นขออนุมัติผ่านช่องทา...

10 ต.ค. 62 12:33 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่า หน่วยงานเจ้าของกฎหมาย ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง... อ่านต่อ

คอลัมน์: ข่าวสั้น: กอ.รมน.ผงะ! นายทุนยึดพื้นที่ป่าสงวนเมืองเลย

13 มิ.ย. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ กรมป่าไม้ * พล.ท.กิตติศักดิ์ บุญสุข รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.4 กอ.รมน.)... อ่านต่อ

กรมที่ดินตั้งสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาว

9 พ.ค. 62 15:29 น. –ThaiPR.net กรมที่ดินตั้งสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ส่วนแยกเกาะยาวเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชนในการไปติดต่อทำธุรกรรมเกี่... อ่านต่อ

118 ปี กรมที่ดิน จัดงานนวัตกรรมกรมที่ดิน สู่ประเทศไทย 4.0

20 ก.พ. 62 15:27 น. –ThaiPR.net กรมที่ดินจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 118 ปี กรมที่ดิน พร้อมเปิดระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน... อ่านต่อ

คอลัมน์: จับประเด็น: กรมที่ดินจัดงานนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0

20 ก.พ. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ กรมที่ดินจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 118 ปี กรมที่ดิน ซึ่งภายในงานมีการเปิดระบบสาร สนเทศเพื่อการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ม.ศรีปทุม ส่งมอบความสุข! สวัสดีปีใหม่ 2562 ดร.สุจิต จงประเสริฐ...

13 ก.พ. 62 15:31 น. –ThaiPR.net อาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และอาจารย์เมือง เตชะเกิดกมล ที่ปรึกษากฎหมาย พร้อมด้วยคณาจารย์... อ่านต่อ

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ....

4 ธ.ค. 61 19:04 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ตามที่กระทรวงมหาดไทย... อ่านต่อ

กรมที่ดินเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

3 ธ.ค. 61 17:55 น. –ThaiPR.net ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมที่ดินส่งสายสำรวจ 30 สาย ออกไปดำเนินการเดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้... อ่านต่อ

กรมที่ดินจัดทำแผนปฏิบัติการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน...

27 พ.ย. 61 14:20 น. –ThaiPR.net กรมที่ดินจัดทำแผนปฏิบัติการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ... อ่านต่อ

กรมที่ดิน นำระบบดาวเทียม RTK GNSS Network ใช้สำรวจ-ออกโฉนดที่ดิน แก้ปัญหาแนวเขตที่ดินทับซ้อน

27 พ.ย. 61 11:46 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า กรมที่ดินได้จัดทำแผนปฏิบัติการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม... อ่านต่อ

กรมที่ดินชี้แจงกรณี เครือข่ายภาคประชาชน 13 องค์กร วิจารณ์การแก้ไขปัญหาที่ดินของภาครัฐ

19 พ.ย. 61 10:45 น. –ThaiPR.net นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน ชี้แจงประเด็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ของกรมที่ดิน กรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวเครือข่ายภาคประชาชน 13 องค์กร... อ่านต่อ

กรมที่ดิน ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล...

19 ต.ค. 61 15:11 น. –ThaiPR.net นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนในการติดต่อทำธุรกรรม ณ สำนักงานที่ดิน... อ่านต่อ

ร่วมงาน

6 ต.ค. 61 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า ประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดินคนใหม่ และ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภีท อธิบดีกรมการปกครอง ให้เกียรติ ร่วมงาน Italian Food Festival ที่ห้องอาหารนิมมาน... อ่านต่อ

กรมที่ดินชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข้อกล่าวหาภาครัฐเพิกถอนสิทธิที่อยู่ประชาชนเพื่อเอื้อนายทุนทำเหมืองแร่ใ...

7 ส.ค. 61 15:18 น. –ThaiPR.net นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข้อความเผยแพร่ในสื่อ social media ว่า ชาวบ้านในอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา... อ่านต่อ

คอลัมน์: แช้ต..แช้ต: กวาดเรียบ

31 พ.ค. 61 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ สมกับเป็นหญิงเก่งแห่งวงการไอทีอีกคนหนึ่ง สำหรับเอ็มดีสคนเก่ง ทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการแห่ง บริษัท วินท์ คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)... อ่านต่อ

Gossip News: “VCOM” ฟอร์มเจ๋ง คว้างานเกือบ500ล.

28 พ.ค. 61 12:05 น. –ThaiPR.net สมกับเป็นหญิงเก่งแห่งวงการ IT อีกคนหนึ่ง สำหรับ MD คนเก่ง " ทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต" แห่ง บมจ.วินท์ คอม เทคโนโลยี (VCOM) ที่ล่าสุด... อ่านต่อ

“VCOM”คว้างานกรมที่ดิน-TMB-ม.รังสิต-กัมพูชาเกือบ500ล. จ่อรับรู้รายได้ไตรมาส 2 -...

21 พ.ค. 61 10:25 น. –ThaiPR.net บมจ.วินท์คอม เทคโนโลยี (VCOM) ผู้ดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการใช้งานในระดับองค์กร ระบุ ครึ่งปีแรก... อ่านต่อ

ส.ป.ก.จับมือกรมที่ดิน ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา กรณีราษฎรร้องขอการออกเอกสารสิทธิที่ทำกินของ...

18 พ.ค. 61 10:17 น. –ThaiPR.net นางสมพร ทองทั่ว รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ร่วมกับ นายวิรัตน์... อ่านต่อ


ข่าวกรมที่ดิน ก่อน 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 10:17 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ