ข่าวกรมพินิจ ก่อน 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 12:00 น.

ภาพข่าว: SPU : คณะผู้บริหารกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระดับต้น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน...

ทั่วไป มี.ค. 58 –ThaiPR.net อาจารย์สุพิมล วัฒนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ที่4แถวนั่งซ้าย)ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน... อ่านต่อ

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จับมือบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ลงนาม MOU...

ทั่วไป พ.ย. 57 –สำนักโฆษก นายวีระยุทธ สุขเจริญ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการฝึกทักษะอาชีพ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน... อ่านต่อ

ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

ทั่วไป พ.ย. 57 –สำนักโฆษก พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พลตำรวจเอก... อ่านต่อ

กระทรวงยุติธรรม รับมอบชุดสัญญาณดาวเทียม ในโครงการ “CPN เพาะกล้าปัญญาไทย...

ทั่วไป พ.ย. 57 –สำนักโฆษก นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมรับมอบอุปกรณ์ชุดสัญญาณดาวเทียมจากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) : CPN เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖... อ่านต่อ

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมพินิจฯ ร่วมรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

ทั่วไป ต.ค. 57 –สำนักโฆษก ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยตั้งสโลแกนว่า *คนกรมพินิจฯ ไม่เอาทุจริต ไม่คิดคอร์รัปชั่น* นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์... อ่านต่อ

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมพินิจฯ จับมือสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม ๙๙.๕ MHz.ให้ความรู้เด็กเยาวชนผู้ปกครอง

ทั่วไป ต.ค. 57 –สำนักโฆษก เลขานุการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้การต้อนรับ คณะสื่อมวลชนเยื่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมฯ นางรัชดาวรรณ ศิริไพบูลย์ เลขานุการกรม พร้อมด้วย นางปรีดา... อ่านต่อ

Gossip News: ปีทอง!!

ทั่วไป ต.ค. 57 –ThaiPR.net เรียกว่าเป็นปีทองของ ดร.อรนุช แสงสุริยจันทร์ รองประธานกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจ กรุงเทพฯ ที่ล่าสุด เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณและโล่กรรมการสงเคราะห์ดีเ... อ่านต่อ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกระบวนการดำเนินงานและการปฏิบัติต่อเด็กและ...

ทั่วไป ก.ย. 57 –สำนักโฆษก นายฐานิส ศรียะพันธ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกระบวนการดำเนินงานและการปฏิ... อ่านต่อ

ภาพข่าว: เชิดชูเกียรติ

ทั่วไป ก.ย. 57 –ThaiPR.net ดร.อรนุช แสงสุริยจันทร์ (ที่ 5 จากซ้าย) รองประธานกรรมการสงเคราะห์ สถานพินิจ กรุงเทพฯ เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณและโล่กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับจังหวั... อ่านต่อ

ลั่นฆ้อง!!เปิดศูนย์สมานฉันท์และไกล่เกลี่ยระดับโรงเรียน อีกยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน..กรมพินิจฯ

ทั่วไป เม.ย. 57 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา 09.00 น. นายฐานิส ศรียะพันธ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สมานฉันท์และไกล่เกลี่ยโรง... อ่านต่อ

มรธ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน บริษัท สาครเคเบิล จำกัด...

ทั่วไป ก.ย. 56 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) ได้ทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน... อ่านต่อ

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย รับมอบโล่เกียรติคุณกระทรวงยุติธรรม...

ทั่วไป ส.ค. 56 –ThaiPR.net มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนสากล ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ร่วมดำเนินงานกับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน... อ่านต่อ

ภาพข่าว: มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงยุติธรรม มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ทั่วไป ก.ค. 56 –ThaiPR.net มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงยุติธรรม มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ฟื้นฟูเยาวชนผู้ด้อยโอกาส พัฒนาทักษะชีวิต... อ่านต่อ

กรมพินิจฯ มอบสื่อวีดีทัศน์ชุด "ก่อน 18 " ให้สพฐ. ใช้เสริมทักษะชีวิตเด็ก

ทั่วไป มิ.ย. 56 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 10.30 น. นายฐานิส ศรียะพันธ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และคณะ เข้ามอบสื่อวีดีทัศน์... อ่านต่อ

กรมพินิจฯ ลงนาม MOU ระบบผัดฟ้องทางไกล (Video Conference) ร่วมกับศาลเยาวชนฯ

ทั่วไป พ.ค. 56 –ThaiPR.net ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ได้บัญญัติการฟ้องและการผัดฟ้อง ตามมาตรา 78 ไว้ว่า... อ่านต่อ

ภาพข่าว: กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลสถานพินิจฯสัมพันธ์

ทั่วไป เม.ย. 56 –ThaiPR.net มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ร่วมกับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาฟุตซอลสถานพินิจฯสัมพันธ์... อ่านต่อ

กรมพินิจฯ เตรียมรับมือเหตุร้ายช่วงสงกรานต์

ทั่วไป เม.ย. 56 –ThaiPR.net กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินแล้วสงกรานต์นี้ โดยนายฐานิส ศรียะพันธ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน... อ่านต่อ

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย รับมอบโล่เกียรติยศ กระทรวงยุติธรรม เนื่องในงาน “กรมพินิจฯ 60...

ทั่วไป มี.ค. 56 –ThaiPR.net มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนสากล ที่ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม... อ่านต่อ

ภาพข่าว: กิจกรรมเฉลิมฉลองวันการเงินเพื่อเด็กและเยาวชน

ทั่วไป มี.ค. 56 –ThaiPR.net มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ร่วมกับ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล มาสเตอร์การ์ด เวิลด์วายด์ บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย... อ่านต่อ

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย จัดงานวันการเงินเพื่อเด็กและเยาวชน...

ทั่วไป มี.ค. 56 –ThaiPR.net มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ร่วมกับ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล และมาสเตอร์การ์ด เวิลด์วายด์ ผู้ให้การสนับสนุนระดับโลก... อ่านต่อ

ภาพข่าว: กรมพินิจฯ 60 ปี สร้างเยาวชนดีคืนสู่สังคม

ทั่วไป มี.ค. 56 –ThaiPR.net นายฐานิส ศรียะพันธ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้การต้อนรับพลตำรวจเอกประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม... อ่านต่อ

กรมพินิจฯ แถลงข่าวงานครบรอบ 60 ปี สร้างเยาวชนดีคืนสู่สังคม

ทั่วไป มี.ค. 56 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.30 น. นายฐานิส ศรียะพันธ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในงานแถลงข่าว “กรมพินิจฯ 60... อ่านต่อ

ภาพข่าว: กรมพินิจฯ๖๐ ปี สร้างเยาวชนดีคืนสู่สังคม

ทั่วไป มี.ค. 56 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 นายฐานิส ศรียะพันธ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (คนกลาง) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน ” กรมพินิจฯ 60... อ่านต่อ

พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กรมพินิจฯ 60 ปี...

ทั่วไป มี.ค. 56 –ThaiPR.net กรมพินิจฯ กำหนดจัดโครงการ “กรมพินิจฯ 60 ปี สร้างเยาวชนดีคืนสู่สังคม” ในวันที่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 — 14.00 น. ณ... อ่านต่อ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน แถลงข่าวจัดงานครบรอบ60ปี เชิญชวนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเยาวชนดีคืนส...

ทั่วไป มี.ค. 56 –ThaiPR.net กรมพินิจฯจัดงาน 60 ปี เผยผลงานสู่สาธารณะ ขอสังคมให้โอกาสเด็กก้าวพลาดได้มีพื้นที่ยืนในสังคม ชวนผู้ใหญ่ใจดี... อ่านต่อ


ข่าวกรมพินิจ ก่อน 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 11:01 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ