ข่าวกฤษณพงศ์ กีรติกร ล่าสุด

ภาพข่าว: AISB (อักษรานานาชาติ สุขุมวิท 31) ฉลองเปิดอาคารนวตกรรม เน้นการเรียนโปรแกรม...

ทั่วไป ก.พ. 62 –ThaiPR.net ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็น ประธานในงานฉลองเปิดอาคารใหม่แผนกประถมศึกษา และอาคารนวตกรรม... อ่านต่อ

เดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างความแข็งแกร่งในทุกมิติ...

ทั่วไป พ.ค. 61 –ThaiPR.net เปิดยุทธศาสตร์ชาติด้านการเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ วางกรอบพัฒนาคนในทุกมิติ ทั้งกาย ใจ และสติปัญญา เสริมสร้างคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม... อ่านต่อ

18 ปี สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ...

ทั่วไป มี.ค. 61 –ThaiPR.net น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่คณะมนุษยศาสตร์... อ่านต่อ

ภาพข่าว: อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์...

ทั่วไป มี.ค. 61 –ThaiPR.net อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้ารับพระราชทานปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์... อ่านต่อ

ภาพข่าว: คณะวิศวฯ มก. เปิดงาน “บนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 11” โชว์นวัตกรรมเพื่อการเกษตร...

ทั่วไป ม.ค. 61 –ThaiPR.net ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "บนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 11 AGRINNOVATION ENGINEERING 2018"... อ่านต่อ

ภาพข่าว: คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี...

ทั่วไป พ.ค. 60 –ThaiPR.net นายอิสระ ว่องกุศลกิจ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล และประธานคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี... อ่านต่อ

ภาพข่าว: คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี...

ทั่วไป พ.ค. 60 –ThaiPR.net นายอิสระ ว่องกุศลกิจ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล และประธานคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี... อ่านต่อ

งาน ISMTEC2016 “สะเต็มศึกษาเพื่อเตรียมกำลังคนในอนาคต”

ทั่วไป ต.ค. 59 –ThaiPR.net สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3nd International Science, Mathematics and Technology... อ่านต่อ

ภาพข่าว: พิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ISMTEC 2016

ทั่วไป ต.ค. 59 –ThaiPR.net ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นประธานเปิด "งานประชุมวิชาการนานาชาติ The International Science, Mathematics... อ่านต่อ

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ISMTEC 2016

ทั่วไป ต.ค. 59 –ThaiPR.net ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นประธานเปิด "งานประชุมวิชาการนานาชาติ The International Science, Mathematics... อ่านต่อ

ภาพข่าว: มจธ. ร่วมมือ เครือข่ายสถานศึกษาสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ทั่วไป ส.ค. 59 –ThaiPR.net คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ลงนามความร่วมมือเครือข่ายสถานศึกษาสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู... อ่านต่อ

งานสานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐและเอกชนเพื่อสะเต็มศึกษา ร่วมกันพัฒนาคนรุ่นใหม่ด้วยพลังความรู้

ทั่วไป ก.ย. 58 –ThaiPR.net ศ.เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานกรรมการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดงาน... อ่านต่อ

การเปลี่ยนแปลงการครุศึกษาสำหรับครูในอนาคต

ทั่วไป ก.ค. 58 –สำนักโฆษก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงการครุศึกษาสำหรับครูในอนาคต (Transforming... อ่านต่อ

รมช.ศธ.เปิดนิทรรศการสาธิตปทุมวัน 2558

ทั่วไป ก.ค. 58 –สำนักโฆษก โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดนิทรรศการสาธิตปทุมวัน 2558 “Satitpatumwan... อ่านต่อ

พิธีปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ทั่วไป ก.ค. 58 –สำนักโฆษก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56(The 56th International... อ่านต่อ

พิธีเปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ทั่วไป ก.ค. 58 –สำนักโฆษก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม... อ่านต่อ

การประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ทั่วไป มิ.ย. 58 –สำนักโฆษก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่... อ่านต่อ

อธิการบดี ม.แม่โจ้ เข้าเยี่ยม รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร พร้อมหารือโครงการต่างๆ...

ทั่วไป พ.ค. 58 –ThaiPR.net เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าเยี่ยม ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึก... อ่านต่อ

ภาพข่าว: มจธ. จัดนิทรรศการเทอดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จนถึงกันยาย

บันเทิง เม.ย. 58 –ThaiPR.net เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเ... อ่านต่อ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอล...

ทั่วไป เม.ย. 58 –ThaiPR.net งานแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56 (IMO2015) วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 12.30 – 14.00 น.... อ่านต่อ

กระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 123 ปี

ทั่วไป เม.ย. 58 –สำนักโฆษก กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 123 ปี เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 7.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์ 61 รูป... อ่านต่อ

Samsung จัดงานสัมมนา "Education for the future ปรับห้องเรียน เปลี่ยนอนาคต"

ทั่วไป มี.ค. 58 –ThaiPR.net บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ร่วมมือกับ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า... อ่านต่อ

การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ

ทั่วไป มี.ค. 58 –สำนักโฆษก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ... อ่านต่อ

เครือข่ายเพื่อธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เข้าพบ รมช.ศธ.

ทั่วไป ก.พ. 58 –สำนักโฆษก ตัวแทนเครือข่ายเพื่อธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 20 คน เข้าพบ... อ่านต่อ

สทศ.มีมติปรับลดการสอบ O-Net เหลือ 5 กลุ่มสาระหลัก

ทั่วไป ก.พ. 58 –สำนักโฆษก พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,รองศาสตราจารย์ประภาภัทร... อ่านต่อ


ข่าวกฤษณพงศ์ กีรติกร ก่อน 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 17:10 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ