ข่าวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ล่าสุด

เศรษฐกิจ COVID-19: ชาวออสเตรเลียแห่ถอนเงินเกษียณช่วงโควิดระบาด

30 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) กระทรวงการคลังออสเตรเลียคาดการณ์ว่า ชาวออสเตรเลียจะถอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประมาณ 4.2 หมื่นล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (3 หมื่นล้านดอลลาร์)... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน เมื่อต้องออกจากกองทุน PVD จะรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างไร?

21 ก.ค. –ThaiPR.net ในช่วงนี้เพื่อนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund: PVD) บางท่านอาจกำลังประสบปัญหาจาก “วิกฤตโควิด” ซึ่งส่งผลให้ต้องออกจากงาน... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน ก.ล.ต.เสนอร่างปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพิ่มประสิทธิภาพออมรองรับเกษียณ

3 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน ก.ล.ต. เสนอร่างปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3 ก.ค. –ThaiPR.net ก.ล.ต. เสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบ... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน IPO Fund: ข้อมูลกองทุนเปิดที่กำลังเสนอขาย

30 มิ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) วันที่เสนอขาย ชื่อกองทุนเปิด ชื่อย่อ ประเภทกองทุน อายุโครงการ ลงทุนขั้นต่ำ ประมาณการ บลจ. ครั้งแรก(บาท) ผลตอบแทน(%) 7 15 ก.ค. 63 พรินซิเพิล โกลบอล... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน IPO Fund: ข้อมูลกองทุนเปิดที่กำลังเสนอขาย

29 มิ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) วันที่เสนอขาย ชื่อกองทุนเปิด ชื่อย่อ ประเภทกองทุน อายุโครงการ ลงทุนขั้นต่ำ ประมาณการ บลจ. ครั้งแรก(บาท) ผลตอบแทน(%) 2 ก.ค.63... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ CMDF ประกาศ 9 โครงการ คว้าทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ประจำปี 2562

11 มิ.ย. –ThaiPR.net กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) ประกาศให้ทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ประจำปี 2562 แก่ 9 โครงการ จาก 4... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน วิธีจัดการกับ PVD เมื่อต้องเผชิญกับ “วิกฤตโควิด”

11 พ.ค. –ThaiPR.net ในช่วง “วิกฤตโควิด” เพื่อนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) หลายท่าน อาจมีเหตุจำเป็นให้ต้องออกจากงานหรือลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน COVID-19 กับเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

11 พ.ค. –ThaiPR.net ช่วงนี้ได้ยินเพื่อนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) หลายท่านกังวลกับผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน ก.ล.ต.แนะสมาชิกกองทุน PVD ที่เกษียณปีนี้อาจทยอยนำเงินออกตามจำเป็น หลังผลตอบแทนช่วงนี้อาจลดจากพิษโควิ...

10 พ.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นางศิษฏศรี นาคะศิริ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน ก.ล.ต. ขอให้บริษัทจัดการลงทุนดูแลลูกจ้างที่นายจ้างเลื่อนหรือหยุดส่งเงิน PVD ชั่วคราว จากผลกระทบ...

8 พ.ค. –ThaiPR.net ก.ล.ต. ส่งหนังสือแจ้งสมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และบริษัทจัดการลงทุนที่บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน ก.ล.ต.ขอให้บริษัทจัดการลงทุนดูแลลูกจ้างที่นายจ้างเลื่อนหรือหยุดส่งเงิน PVD...

8 พ.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ส่งหนังสือแจ้งสมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน บลจ.พรินซิเพิล เปิดตัว 2 แอพรองรับลูกค้ากองทุนรวม-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรองรับช่วงโควิดระบาด

9 เม.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.พรินซิเพิล เปิดเผยว่า ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อตอบสนองการใช้งานของลูกค้าในยุคดิ... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน บลจ.พรินซิเพิล เร่งพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล

9 เม.ย. –ThaiPR.net เปิดตัว 'Principal TH Mobile Application’ และ 'Principal Provident Fund Mobile Application’... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 17/2563 เรื่อง...

13 มี.ค. –ประกาศ ก.ล.ต. ที่ สน. 17/2563 เรื่อง การผ่อนผันเกี่ยวกับการจัดทำและส่งสำเนางบการเงินและรายงาน การสอบบัญชีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากสถานการณ์... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน ก.ล.ต. แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ท. ผ่อนผันการจัดประชุม – ส่งงบการเงินของกองทุนช่วง...

13 มี.ค. –ThaiPR.net คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) มีมติให้ผ่อนผันการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน คณะกรรมการ ก.ต.ท.ผ่อนผันการจัดประชุม–ส่งงบการเงินของกองทุนช่วงโควิด-19

13 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) มีมติให้ผ่อนผันการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน TMBAM Eastspring คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทกองทุนร่วม (Pooled Fund) 5...

26 ก.พ. –ThaiPR.net จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ตอกย้ำความเป็นผู้นำในด้านการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั้นนำของไทย"... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน บลจ.บัวหลวง คาด AUM ปี 63 โต 5% จากปีก่อนที่ 9.10 แสนลบ. ออกกองทุนใหม่ 8-9 กอง...

25 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ บลจ.บัวหลวง คาดในปี 63 สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) จะเติบโต 5%เป็น 9.55 แสนล้านบาท จากปีก่อนที่มี AUM... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน บลจ.พรินซิเพิล ตั้งเป้า AUM กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Principal ปีนี้แตะ 1 หมื่นลบ.จาก 7.87 พันลบ.ปี...

24 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นางปาจรีย์ บุณยัษฐิติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล บลจ. พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ บลจ.พรินซิเพิล โชว์ศักยภาพบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปลื้มกองทุนพรินซิเพิล สมดุลตามอายุ (Target...

24 ก.พ. –ThaiPR.net พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ปี 62 ทะลุ 7,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% พร้อมตั้งเป้าดัน AUM ปี 2563 เติบโตเป็น 10,000 ล้านบาท... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สท. 14/2563 เรื่อง...

5 ก.พ. –ประกาศ ก.ล.ต. ที่ สท. 14/2563 เรื่อง การเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยที่มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สท. 13/2563 เรื่อง...

5 ก.พ. –ประกาศ ก.ล.ต. ที่ สท. 13/2563 เรื่อง การจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยที่มาตรา 8 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ภาพข่าว: การประปานครหลวง วางใจ บลจ.ยูโอบี บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

30 ม.ค. –ThaiPR.net การประปานครหลวง มั่นใจแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการประปานครหลวง... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ภาพข่าว: พิธีลงนามแต่งตั้งบริษัทจัดการการลงทุน บลจ. ยูโอบี ให้บริหารจัดการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ...

30 ม.ค. –ThaiPR.net กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว มั่นใจแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด... อ่านต่อ


ข่าวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก่อน 30 มกราคม พ.ศ. 2563 08:58 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ