ข่าวจังหวัดราชบุรี ล่าสุด

เกษตรเขต 2 จัดประชุมผลักดันเกลือทะเลไทยสู่มรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS) ครั้งที่...

ทั่วไป 23 ก.พ. –ThaiPR.net นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลมรดกทางการเกษตรโลก... อ่านต่อ

เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะการสร้างธนาคารอาหารชุมชนต้นแบบแม่บ้านเกษตรกร...

ทั่วไป 20 ก.พ. –ThaiPR.net นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์... อ่านต่อ

เกษตรเขต 2 ร่วมประชุมพัฒนาการเขียนข่าวเพื่อการส่งเสริมการเกษตร

ทั่วไป 20 ก.พ. –ThaiPR.net   นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว... อ่านต่อ

เกษตรเขต 2 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับเขต ครั้งที่ 2/2567...

ทั่วไป 16 ก.พ. –ThaiPR.net นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับเขต... อ่านต่อ

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2567 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรภาคตะวันตก

ทั่วไป 2 ก.พ. –ThaiPR.net นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2567... อ่านต่อ

เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จับมือสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมการประกวดพริกบางช้าง ประจำปี...

ทั่วไป 2 ก.พ. –ThaiPR.net นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมกิจกรรมการประกวดพริกบางช้าง ประจำปี 2567... อ่านต่อ

สสก.2 จ.ราชบุรี จัดอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ YSFสู่ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่...

ทั่วไป 25 ม.ค. –ThaiPR.net นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ประธานเปิดการจัดอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Famer... อ่านต่อ

เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก รณรงค์ลดการเผาพื้นที่เกษตร ปี 2567 พร้อมกิจกรรมสาธิตทดแทนการเผา...

ทั่วไป 23 ม.ค. –ThaiPR.net นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น... อ่านต่อ

เกษตรเขต 2 ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามสถานการณ์การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่ม ลด...

ทั่วไป 22 ม.ค. –ThaiPR.net นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ... อ่านต่อ

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ระดับเขต ครั้งที่ 1/2567

ทั่วไป 15 ม.ค. –ThaiPR.net นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยกลุ่มยุทธสาสตร์และสารสนเทศ... อ่านต่อ

สสก.2 จ.ราชบุรี นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2567 พร้อมรณรงค์หยุดการเผาในพื้นที่การเกษ...

ทั่วไป 11 ม.ค. –ThaiPR.net นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยทีมคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ทีม 1... อ่านต่อ

สสก.2 จ.ราชบุรี นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2567 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรใน...

ทั่วไป 9 ม.ค. –ThaiPR.net นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยทีมคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ทีม 1... อ่านต่อ

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมคณะกรรมการประสานงาน วิสาหกิจชุมชนระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

ทั่วไป 9 ม.ค. –ThaiPR.net นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต... อ่านต่อ

สสก.2 จ.ราชบุรี ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ....

ทั่วไป 4 ม.ค. –ThaiPR.net นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป... อ่านต่อ

สสก.2 รบ. ร่วมพิธีเปิดงานน้อมรำลึกการก่อตั้งโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม...

ทั่วไป 27 ธ.ค. –ThaiPR.net นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน น้อมรำลึกการก่อตั้งโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม และงานวันดินโลก ปี 2566... อ่านต่อ

สสก.2 จ.ราชบุรี ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ...

ทั่วไป 20 ธ.ค. –ThaiPR.net นายประสาน ปานคง  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โดยนายชิตพล... อ่านต่อ

สสก.2 จ.ราชบุรี ติดตามการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงอัจฉริยะ ปี...

ทั่วไป 19 ธ.ค. –ThaiPR.net นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ... อ่านต่อ

Kick off เปิดเดินรถไฟทางคู่สายใต้ช่วงนครปฐม-ชุมพร เฟสต่อไปขีดเส้นเม.ย.67

เศรษฐกิจ 15 ธ.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเปิดเดินรถไฟทางคู่ สายใต้ ช่วงนครปฐม ชุมพร ตามนโยบาย Quick Win... อ่านต่อ

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร ปี 2567 ในพื้นที่ 8...

ทั่วไป 15 ธ.ค. –ThaiPR.net   วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี... อ่านต่อ

เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตกประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับเขต...

ทั่วไป 7 ธ.ค. –ThaiPR.net   นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย... อ่านต่อ

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี...

ทั่วไป 6 ธ.ค. –ThaiPR.net   นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ... อ่านต่อ

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2567

ทั่วไป 1 ธ.ค. –ThaiPR.net   นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2567... อ่านต่อ

สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมเกษตรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่...

ทั่วไป 27 พ.ย. –ThaiPR.net นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมเกษตรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต... อ่านต่อ

สยามยิปซัม ผนึก โรงไฟฟ้าราชบุรี ดำเนินงานโครงการติดตั้งฝ้าและผนังยิปซัมให้กับอาคารและสถานที่สาธารณปร...

เศรษฐกิจ 24 พ.ย. –ThaiPR.net บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ สยามยิปซัม นำโดย นายอนุพงษ์ รงค์เหลืองอร่าม กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย กัมพูชา ลาว พม่า (ที่3... อ่านต่อ

สสก.2 จ.ราชบุรี สัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional Workshop : RW) ครั้งที่...

ทั่วไป 24 พ.ย. –ThaiPR.net วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี... อ่านต่อ


ข่าวจังหวัดราชบุรี ก่อน 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 08:01 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ