ข่าวจังหวัดหนองคาย ล่าสุด

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยร่วมกับ อบจ. หนองคาย จัดงาน ลอยกระทงกนกก้นหอย เป็นเอกลักษณ์จังหวัด 1...

ทั่วไป 15 พ.ย. –ThaiPR.net นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง "เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย... อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่...

ทั่วไป 31 ต.ค. –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำเดือน ตุลาคม...

ทั่วไป 31 ต.ค. –ThaiPR.net นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนตุลาคม... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

ทั่วไป 31 ต.ค. –ThaiPR.net นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนื... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามผลการมีงานทำ "โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เด็กนักเรียนที่...

ทั่วไป 19 ต.ค. –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามผลการมีงานทำของผู้ผ่านการฝึกอบรม นายวรินทร ข้องขวาน... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย ติดตามผลการมีงานทำผู้ผ่านการฝึกอบรม "โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เด็กนักเรียนที่ไม่ได้เ...

ทั่วไป 5 ต.ค. –ThaiPR.net นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคายและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการมีงานทำของผู้ผ่านการฝึกอบรม... อ่านต่อ

เลขาฯ กพร.ปจ. จัดประชุมแจ้งผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดหนองคาย ครั้งที่...

ทั่วไป 8 ก.ย. –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (เลขาฯ กพร.ปจ.)จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่2/2565 โดยมีนางรณิดา... อ่านต่อ

อบจ.หนองคาย สนับสนุน-ส่งเสริมอาชีพน้องๆผู้พิการ

ทั่วไป 17 ส.ค. –ThaiPR.net นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะฯ ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา และส่งเสริมอาชีพน้องๆผู้พิการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่... อ่านต่อ

อธิบดีกรมฯ เปิดฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ(ลาว/กัมพูชา/เมียนมา)...

ทั่วไป 8 ส.ค. –ThaiPR.net นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดฝึกอบรม หลักสูตรการออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์... อ่านต่อ

"ชัยวุฒิ" ลุยต่อจัดระเบียบสายสื่อสาร จ.หนองคาย

เทคโนโลยี 8 ส.ค. –ThaiPR.net "ชัยวุฒิ" รมว.ดีอีเอส ลุยต่อเนื่องสั่งการ NT เร่งจัดระเบียบสายสื่อสารหลายพื้นที่ใน จ.หนองคาย ประกาศปีหน้าเก็บสายลงใต้ดินครบ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย ร่วมโครงการ การบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบรูณาการ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข...

ทั่วไป 20 ก.ค. –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ร่วมโครงการ การบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบรูณาการ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย โดยมี นายณัฐวัสส์... อ่านต่อ

UMI มอบกระเบื้องให้กับโรงเรียนบ้านคำปะกั้ง จังหวัดหนองคาย ผนึกคู่ค้า 5 ภาคทั่วไทย...

ทั่วไป 13 มิ.ย. –ThaiPR.net บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI GROUP ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ดูราเกรสและเซอเกรส... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้เข้ารับการฝึก โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต...

ทั่วไป 9 มิ.ย. –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (สนพ.หนองคาย) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย... อ่านต่อ

แรงงานสูงอายุหนองคาย พร้อมเพิ่มทักษะเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน

ทั่วไป 8 มิ.ย. –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม... อ่านต่อ

สศท.3 ติดตาม ‘แปลงใหญ่มะเขือเทศตำบลพานพร้าว’ จ.หนองคาย เน้นรวมกลุ่ม ลดต้นทุน...

เศรษฐกิจ 2 มิ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศท.3 ติดตาม 'แปลงใหญ่มะเขือเทศตำบลพานพร้าว' จ.หนองคาย เน้นรวมกลุ่ม ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย เร่งเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

ทั่วไป 2 มิ.ย. –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (สนพ.หนองคาย) ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สาขา... อ่านต่อ

แรงงานสตรีหนองคาย เข้าเพิ่มทักษะการชงกาแฟ เพื่อประกอบอาชีพ

ทั่วไป 2 มิ.ย. –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (สนพ.หนองคาย) ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย ยกระดับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทั่วไป 18 พ.ค. –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สาขา การติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติ... อ่านต่อ

พาณิชย์ เร่งเจรจาอำนวยความสะดวกการค้าชายแดน-เปิดช่องทางระบายผลไม้ไทยไปจีน

เศรษฐกิจ 26 เม.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์... อ่านต่อ

หนองคาย-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรีย...

ทั่วไป 23 มี.ค. –ThaiPR.net วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาดูงานของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายภายใต... อ่านต่อ

จังหวัดหนองคาย จัดงานวัน "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" และวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี...

ทั่วไป 7 มี.ค. –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ที่หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย... อ่านต่อ

จังหวัดหนองคาย จัดประชุมเสนอร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2565 และแผนฯ ปี 2566 - 2570...

ทั่วไป 18 ก.พ. –ThaiPR.net วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย... อ่านต่อ

พช. สร้างความสุขผลิบาน ในงาน OTOP ภูมิภาคจังหวัดหนองคาย "ช้อป คุ้ม ครบ...

ทั่วไป 2 ก.พ. –ThaiPR.net นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน OTOP ภูมิภาค พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายคมกริช ชินชนะ... อ่านต่อ

เลขาฯ พิศาล นำทีมลงพื้นที่ร่วมหารือ เตรียมความพร้อมด่านจังหวัดหนองคาย

ทั่วไป 10 ม.ค. –ThaiPR.net นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์... อ่านต่อ

คมนาคมเร่งพัฒนาพื้นที่สถานีหนองคายรองรับสินค้าข้ามแดนจากลาว-จีนและขนส่งต่อ

เศรษฐกิจ 7 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ณ จังหวัดหนองคาย เพื่อเตรียมแนวทางดำเนินงานรองรับการขนส่งสินค้าและการเ... อ่านต่อ


ข่าวจังหวัดหนองคาย ก่อน 7 มกราคม พ.ศ. 2565 15:59 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ