ข่าวจังหวัดแพร่ ก่อน 18 มกราคม พ.ศ. 2565 17:12 น.

สนพ.แพร่ ร่วมงานพิธี "วันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี...

ทั่วไป 18 ม.ค. –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 นายสมโภชน์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานพิธี " วันยุทธหัตถี... อ่านต่อ

สถาบันการสร้างชาติ เสนอ สร้างแพร่เป็น 'เมืองในป่า' ดึงทั่วโลกมาพำนัก

ทั่วไป 17 ม.ค. –ThaiPR.net สถาบันการสร้างชาติ เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่ มุ่งสร้างเมืองแพร่เป็น 'เมืองในป่า'บูรณาการกับการท่องเที่ยว อาหาร สุขสภาพ และการดูแลผู้สูงวัย... อ่านต่อ

สนพ.แพร่ ร่วมงานพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ทั่วไป 17 ม.ค. –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 นายสมโภชน์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมงานพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"... อ่านต่อ

สนพ.แพร่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่นที่ 4/2565

ทั่วไป 11 ม.ค. –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1... อ่านต่อ

สนพ.แพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระธาตุดอยเล็ง

ทั่วไป 7 ม.ค. –ThaiPR.net วันที่ 7 มกราคม 2565 นายสมโภชน์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ... อ่านต่อ

สนพ.แพร่ ร่วมกับคณะทำงาน ออกตรวจการทำงานของคนต่างด้าวในสถานประกอบการเขตพื้นที่อำเภอสูงเม่น

ทั่วไป พ.ย. 64 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายวิริยะ ทองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบหมายให้นางจุไรรัตน์ สนธิสุทธิ์... อ่านต่อ

สนพ.แพร่ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฝึกฝีมือช่างอาชีพประจำชุมชน พื้นที่อำเภอลอง...

ทั่วไป พ.ย. 64 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายวิริยะ ทองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบหมายให้ฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน... อ่านต่อ

สนพ.แพร่ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฝึกฝีมือช่างอาชีพประจำชุมชน พื้นที่อำเภอเด่นชัย...

ทั่วไป พ.ย. 64 –ThaiPR.net นายวิริยะ ทองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบหมายให้ฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฝึกฝีมือช่างอาชีพประจำชุมชน... อ่านต่อ

สนพ.แพร่ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะแก่นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาค...

ทั่วไป พ.ย. 64 –ThaiPR.net วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะแก่นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคั... อ่านต่อ

สนพ.แพร่ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฝึกฝีมือช่างอาชีพประจำชุมชน พื้นที่อำเภอสูงเม่น...

ทั่วไป พ.ย. 64 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายวิริยะ ทองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบหมายให้ฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน... อ่านต่อ

สนพ.แพร่ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฝึกฝีมือช่างอาชีพประจำชุมชน พื้นที่อำเภอหนองม่วงไข่...

ทั่วไป พ.ย. 64 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายวิริยะ ทองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบหมายให้ฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน... อ่านต่อ

สนพ.แพร่ ร่วมกับคณะทำงาน ออกตรวจการทำงานของคนต่างด้าวในสถานประกอบการเขตพื้นที่จังหวัดแพร่

ทั่วไป พ.ย. 64 –ThaiPR.net นายวิริยะ ทองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบหมายให้นางจุไรรัตน์ สนธิสุทธิ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ร่วมกับคณะทำงาน... อ่านต่อ

สนพ.แพร่ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฝึกฝีมือช่างอาชีพประจำชุมชน พื้นที่อำเภอสอง...

ทั่วไป พ.ย. 64 –ThaiPR.net วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายวิริยะ ทองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบหมายให้ฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน... อ่านต่อ

สศท.2 เผยผลศึกษา ‘ห้อม’ สินค้าพื้นถิ่น จ.แพร่ สร้างรายได้เกษตรกร มุ่งขับเคลื่อน...

เศรษฐกิจ พ.ย. 64 –สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศท.2 เผยผลศึกษา 'ห้อม' สินค้าพื้นถิ่น จ.แพร่ สร้างรายได้เกษตรกร มุ่งขับเคลื่อน ห้อมแพร่สู่ห้อมโลก นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา... อ่านต่อ

สนพ.แพร่ ร่วมเปิดโครงการฝึกฝีมือช่างอาชีพประจำชุมชน พื้นที่จังหวัดแพร่

ทั่วไป พ.ย. 64 –ThaiPR.net วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายวิริยะ ทองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่  ร่วมเปิดโครงการฝึกฝีมือช่างอาชีพประจำชุมชน... อ่านต่อ

วว. / วช. ร่วมส่งมอบศูนย์เรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ "ชุมชนไม้มีค่า" ให้แก่จังหวัดแพร่...

ทั่วไป พ.ย. 64 –ThaiPR.net ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม... อ่านต่อ

สนพ.แพร่ เข้าร่วมหารือแนวทางการฝึกอบรมโครงการฝึกฝีมือช่างอาชีพประจำชุมชน พื้นที่ 8 อำเภอ...

ทั่วไป ต.ค. 64 –ThaiPR.net วันที่ 28 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน เข้าร่วมหารือแนวทางการฝึกอบรม โครงการฝึกฝีมือช่างอาชีพประจำชุมชน พื้นที่ 8... อ่านต่อ

สนพ.แพร่ ชี้แจงและเชิญชวนเข้าร่วมฝึกอบรมกิจกรรมรองรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในปีงบประมาณ 2565...

ทั่วไป ต.ค. 64 –ThaiPR.net วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายวิริยะ ทองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ และฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน  เข้าพบผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดแพร่... อ่านต่อ

สนพ.แพร่ ดำเนินทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ...

ทั่วไป ต.ค. 64 –ThaiPR.net วันที่ 26 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1... อ่านต่อ

สนพ.แพร่ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่...

ทั่วไป ต.ค. 64 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว... อ่านต่อ

สนพ.แพร่ จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องใน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ประจำปี พ.ศ....

ทั่วไป ต.ค. 64 –ThaiPR.net วันที่ 21 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องใน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2564... อ่านต่อ

สนพ.แพร่ ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนค...

ทั่วไป ต.ค. 64 –ThaiPR.net วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่... อ่านต่อ

สนพ.แพร่ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดแพร่ พ.ศ.2565-2570

ทั่วไป ก.ย. 64 –ThaiPR.net วันที่ 2 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2565 2570 โดยมีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์... อ่านต่อ

สนพ.แพร่ ปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

ทั่วไป ส.ค. 64 –ThaiPR.net นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก โดยมีนายชาคริตย์ เดชา... อ่านต่อ

สนพ.แพร่ ออกตรวจติดตาม สปก. ตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2545 ในพื้นที่จังหวัดแพร่

ทั่วไป ส.ค. 64 –ThaiPR.net วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจติดตาม สปก. ตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2545... อ่านต่อ


ข่าวจังหวัดแพร่ ก่อน 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 17:09 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ