ข่าวช่างไฟฟ้า ล่าสุด

สนพ.สบ จัดประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟ

ทั่วไป 08:58น. –ThaiPR.net วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ "สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร "... อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1...

ทั่วไป 25 ก.พ. –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารช่างไฟฟ้า... อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

ทั่วไป 24 ก.พ. –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเ... อ่านต่อ

สพร. 21 ภูเก็ต ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ...

ทั่วไป 24 ก.พ. –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1... อ่านต่อ

สพร. 21 ภูเก็ต ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก...

ทั่วไป 24 ก.พ. –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 26 คน ดังนี้... อ่านต่อ

สนพ.แพร่ ติดตามการดำเนินการทดสอบฯ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ทั่วไป 23 ก.พ. –ThaiPR.net 23 ก.พ. 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ติดตามการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคแพร่... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย จัดยกระดับฝีมือแรงงานใหม่ด้านช่างไฟฟ้าเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ทั่วไป 22 ก.พ. –ThaiPR.net วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมศักดิ์  เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย  มอบหมายนายศักดิ์ดา สีกะมุท... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย จัดยกระดับฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ทั่วไป 22 ก.พ. –ThaiPR.net วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ... อ่านต่อ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ประเมินความรู้ความสามารถ

ทั่วไป 22 ก.พ. –ThaiPR.net สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์... อ่านต่อ

สนพ.มค.จับมือวิทยาลัยการอาชีพทดสอบสาขาช่างไฟฟ้า

ทั่วไป 19 ก.พ. –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1... อ่านต่อ

สนพ.มค.ทดสอบมาตรฐานนักศึกษาปีสุดท้าย

ทั่วไป 19 ก.พ. –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคามทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่นักศึกษาปีสุดท้าย... อ่านต่อ

พัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคามประเมินเพื่อออกหนังสือรับรอง

ทั่วไป 19 ก.พ. –ThaiPR.net 18 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1... อ่านต่อ

อาชีวะเตรียมจัดแข่งขัน ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ทั่วไป 18 ก.พ. –ThaiPR.net ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผย ถึงการประชุมความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)... อ่านต่อ

สนพ.สระบุรี จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับช่างฝีมือ การันตีช่างที่มีคุณภาพ

ทั่วไป 17 ก.พ. –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี มีเป้าหมายในการพัฒนากำลังแรงงานให้เข้าสู่เกณฑ์ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 450 คน... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย จัดประเมินและรับรองความสามารถช่างไฟฟ้า

ทั่วไป 17 ก.พ. –ThaiPR.net วันที่ 16 ก.พ. 2564 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสา... อ่านต่อ

สพร. 21 ภูเก็ต ดำเนินการฝึกอบรมยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ...

ทั่วไป 17 ก.พ. –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ดำเนินการฝึกอบรมยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ... อ่านต่อ

สพร.9 พิษณุโลก พัฒนากำลังแรงงานเพื่อรองรับแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

ทั่วไป 16 ก.พ. –ThaiPR.net วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการเปิดฝึกอบรม... อ่านต่อ

สนพ.ชัยภูมิ เปิดฝึกอบรมหลักสูตร "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร"

ทั่วไป 10 ก.พ. –ThaiPR.net วันที่ 10 กุมภาพันธฺ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด... อ่านต่อ

สพร.9 พิษณุโลก เพิ่มทักษะทางด้านอาชีพ ให้กับทหารก่อนปลดประจำการ

ทั่วไป 8 ก.พ. –ThaiPR.net วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ... อ่านต่อ

สนพ.ชัยภูมิ ทดสอบมาตรฐานฯ "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร"

ทั่วไป 8 ก.พ. –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 2 3 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1... อ่านต่อ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ...

ทั่วไป 4 ก.พ. –ThaiPR.net สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับนักศึกษา ปวส. ปีสุดท้าย... อ่านต่อ

ก.แรงงาน ดึงเอกชน ร่วมสร้างช่างแอร์ไลเซนส์

ทั่วไป 4 ก.พ. –ThaiPR.net ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมบริษัทเอกชน ชวนช่างแอร์ ยกระดับ รับไลเซนส์ เน้นคุณภาพ นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)... อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ทั่วไป 3 ก.พ. –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร โดยฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1... อ่านต่อ

สพร.23 ปัตตานี เร่งผลิตช่างไฟฟ้าให้ได้รับมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย

ทั่วไป 3 ก.พ. –ThaiPR.net สพร.23 ปน. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 17 คน ระหว่างวันที่ 30 31 ม.ค.64 ณ โรงฝึกช่างไฟฟ้า... อ่านต่อ

สนพ.แพร่ ดำเนินทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ...

ทั่วไป 1 ก.พ. –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 ให้กับบุคคลทั่วไปและนักศึกษาจากสถานศึกษา จำนวน 14... อ่านต่อ


ข่าวช่างไฟฟ้า ก่อน 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 09:37 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ