ข่าวช่างไฟฟ้า ล่าสุด

สนพ.มหาสารคาม รับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า ใช้มาตรการป้องกันโควิด-19

ทั่วไป 7 พ.ค. –ThaiPR.net วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม จัดประเมินความรู้ความสามารถ ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการผู้ประกอบอาชีพไฟฟ้า... อ่านต่อ

สพร. 19 เชียงใหม่ ส่งเสริมช่างไฟฟ้า เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ(License)...

ทั่วไป 6 พ.ค. –ThaiPR.net วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(License)... อ่านต่อ

สนพ.ลพบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเ...

ทั่วไป 5 พ.ค. –ThaiPR.net สนพ.ลพบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ที่สนใจสมัครขอรับการทดสอบมาตรฐานฯ... อ่านต่อ

สนพ.จันทบุรี ออกตรวจติดตาม สปก. ภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545...

ทั่วไป 30 เม.ย. –ThaiPR.net สนพ.จันทบุรี ดำเนินการออกตรวจติดตามสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่... อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

ทั่วไป 28 เม.ย. –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร... อ่านต่อ

สนพ.แพร่ ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 6/2564

ทั่วไป 26 เม.ย. –ThaiPR.net วันที่ 22 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร... อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่อ่องสอน ออกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน...

ทั่วไป 26 เม.ย. –ThaiPR.net วันที่23 เมษายน 2564 ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและประเมินความรู้ความสามารถ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน... อ่านต่อ

สนพ.มหาสารคาม รับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

ทั่วไป 23 เม.ย. –ThaiPR.net วันที่ 22 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม จัดประเมินความรู้ความสามารถ ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการผู้ประกอบอาชีพไฟฟ้า... อ่านต่อ

สนพ.สระบุรี ประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร"

ทั่วไป 23 เม.ย. –ThaiPR.net วันที่ 23 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ "สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร "... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้า

ทั่วไป 22 เม.ย. –ThaiPR.net วันที่ 22 เมษายน 2564 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน... อ่านต่อ

สนพ.หนองคาย จัดประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า ภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร...

ทั่วไป 22 เม.ย. –ThaiPR.net วันที่ 21 เมษายน 2563 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายฝ่ายประเมินและรับรองคว... อ่านต่อ

สนพ.มหาสารคาม ทดสอบช่างไฟฟ้าเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน

ทั่วไป 16 เม.ย. –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับกลุ่มนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง... อ่านต่อ

สนพ.สระบุรี จัดทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้า

ทั่วไป 12 เม.ย. –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ... อ่านต่อ

สนพ.สมุทรสงคราม ประเมินความรู้ความสามารถ ช่างแอร์ และช่างไฟฟ้า

ทั่วไป 9 เม.ย. –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 21 คน... อ่านต่อ

พัฒนาฝีมือมหาสารคาม ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อเตรียมประเมินตามพ.ร.บ.ส่งเสริมฯ

ทั่วไป 8 เม.ย. –ThaiPR.net 8 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ให้กับกลุ่มนักศึกษาระดับปวส.จากวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคา... อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน จัดการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ...

ทั่วไป 1 เม.ย. –ThaiPR.net วันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและประเมินความรู้ความสามารถ จัดการประเมินความรู้ความสามารถ... อ่านต่อ

พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก เร่งผลิตช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคารยุคใหม่ เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ทั่วไป 31 มี.ค. –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการท... อ่านต่อ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เร่งประเมินและรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ช่างไทย

ทั่วไป 29 มี.ค. –ThaiPR.net ภารกิจสำคัญของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอีกประการหนึ่ง คือการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ช่างไทย หรือที่ช่างจะเรียกกันติดปากว่าการขอใบไลเซนส์... อ่านต่อ

สนพ.สระบุรี ประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร"

ทั่วไป 29 มี.ค. –ThaiPR.net วันที่ 26 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ "สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร "... อ่านต่อ

สพร. 21 ภูเก็ต ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก...

ทั่วไป 26 มี.ค. –ThaiPR.net 24 25 มี.ค. 64 สพร.21 ภูเก็ต ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1... อ่านต่อ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศ...

ทั่วไป 25 มี.ค. –ThaiPR.net สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1... อ่านต่อ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

ทั่วไป 24 มี.ค. –ThaiPR.net สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารให้กับข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 20 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน... อ่านต่อ

ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย

ทั่วไป 24 มี.ค. –ThaiPR.net วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายอนุกูล นำหน้าวงษ์สุข ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564... อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรีเชิญชวนช่างแอร์เข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ...

ทั่วไป 23 มี.ค. –ThaiPR.net นายพูลโชค  โตประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี (สนพ.เพชรบุรี) เปิดเผยว่า จากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน... อ่านต่อ

สนพ.แพร่ ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 5/2564

ทั่วไป 22 มี.ค. –ThaiPR.net วันที่ 21 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร... อ่านต่อ


ข่าวช่างไฟฟ้า ก่อน 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 10:05 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ