ข่าวบิ๊กล็อต ล่าสุด

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 23 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) TRUE F 90,000,000 763,272.00 8.48 09:59 TRUE F 90,000,000 763,272.00 8.48 10:00 TRUE F... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 23 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) TRUE F 90,000,000 763,272.00 8.48 09:59 TRUE F 90,000,000 763,272.00 8.48 10:00 TRUE F... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 22 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) ADVANC13C2308A 4,953,900 1,684.33 0.34 10:02 BABA80 10,000,000 37,400.00 3.74 10:17 BCP... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 22 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) ADVANC13C2308A 4,953,900 1,684.33 0.34 10:02 BABA80 10,000,000 37,400.00 3.74 10:17 BCP... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 21 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) ADVANC13C2305B 40,000,000 6,360.00 0.16 10:16 GULF 248,100 13,481.13 54.34 10:26 TPS W1... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 21 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) ADVANC13C2305B 40,000,000 6,360.00 0.16 10:16 GULF 248,100 13,481.13 54.34 10:26 TPS W1... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 20 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) NUSA W4 2,500,000 200.00 0.08 10:01 NUSA W4 8,953,100 716.25 0.08 10:02 NUSA W4... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 20 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) NUSA W4 2,500,000 200.00 0.08 10:01 NUSA W4 8,953,100 716.25 0.08 10:02 NUSA W4... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 17 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) OSP 274,000 8,699.50 31.75 10:07 ITEL W3 2,500,000 1,000.00 0.40 11:08 NEWS W7 500,000,000... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 17 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) OSP 274,000 8,699.50 31.75 10:07 ITEL W3 2,500,000 1,000.00 0.40 11:08 หมายเหตุ: รวมตลาด... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 16 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา Status (พันบาท) (บาท) BANPU W5 1,000,000 3,200.00 3.20 10:14 RS 1,000,000 15,200.00 15.20 10:16 LANNA... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 16 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) BANPU W5 1,000,000 3,200.00 3.20 10:14 RS 1,000,000 15,200.00 15.20 10:16 LANNA 240,000... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 15 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) PRTR 45,721,212 329,192.73 7.20 10:15 PRTR 27,711,894 199,525.64 7.20 10:16 PRTR... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 15 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) PRTR 45,721,212 329,192.73 7.20 10:15 PRTR 27,711,894 199,525.64 7.20 10:16 PRTR... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 14 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) BM 4,900,000 20,090.00 4.10 09:58 COM7 92,700 3,082.28 33.25 10:02 BDMS F 650,200... อ่านต่อ

HILITE: กลุ่ม JMART บวกทั้งแผงสวนทางตลาดดิ่ง โบรกฯมองอานิสงส์บอนด์ยีลด์ลง-จ่อซื้อบิ๊กล็อต PRTR...

หุ้น-การเงิน 14 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ราคาหุ้นกลุ่ม JMART ปรับตัวขึ้นสวนตลาด เมื่อเวลา 14.59 น. นำโดย JMT หรือบวก 1.25 บาท มาที่ 3.05 บาท มูลค่าซื้อขาย 392.67 ล้านบาท SINGER ปรับตัวขึ้น... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 14 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) BM 4,900,000 20,090.00 4.10 09:58 COM7 92,700 3,082.28 33.25 10:02 BDMS F 650,200... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 13 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) KBANK 200,000 26,300.00 131.50 10:07 KTC 1,000,000 55,500.00 55.50 10:21 KTC 1,000,000... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 13 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) KBANK 200,000 26,300.00 131.50 10:07 KTC 1,000,000 55,500.00 55.50 10:21 KTC 1,000,000... อ่านต่อ

PRTR ปลื้มนักลงทุนตอบรับ IPO เดินหน้าเทรด SET 15 มี.ค.นี้ ด้าน JMART เตรียมซื้อ Big lot 15% กางแผน...

หุ้น-การเงิน 10 มี.ค. –ThaiPR.net PRTR สุดปลื้ม!!! ปิดจองซื้อหุ้น IPO 150 ล้านหุ้น นักลงทุนให้การตอบรับท่วมท้น เดินหน้าเทรด SET 15 มีนาคมนี้ เงินระดมทุนใช้รองรับการขยายธุรกิจ... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 10 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) JMART 113,300 3,710.58 32.75 10:00 CPALL 185,300 11,558.09 62.38 10:07 DELTA 50,000... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 10 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) JMART 113,300 3,710.58 32.75 10:00 CPALL 185,300 11,558.09 62.38 10:07 DELTA 50,000... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 9 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา Status (พันบาท) (บาท) BWG 10,000,000 11,200.00 1.12 09:58 ETC 5,000,000 21,000.00 4.20 10:04 ETC... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 9 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) BWG 10,000,000 11,200.00 1.12 09:58 ETC 5,000,000 21,000.00 4.20 10:04 ETC 1,000,000... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 8 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา Status (พันบาท) (บาท) III 1,560,000 22,464.00 14.40 09:57 III 1,000,000 14,400.00 14.40 09:59 RAM... อ่านต่อ


ข่าวบิ๊กล็อต ก่อน 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 17:06 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ