ข่าวปฏิทินข่าวท่องเที่ยว ก่อน 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 08:00 น.

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(29 สิงหาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ส.ค. 61 –ThaiPR.net วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 13.00 น. ททท. จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวแคมเปญโครงการ We Love Local (วี เลิฟ โลคอล) ณ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(29 สิงหาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ส.ค. 61 –ThaiPR.net วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 13.00 น. ททท. จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวแคมเปญโครงการ We Love Local (วี เลิฟ โลคอล) ณ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(22 สิงหาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ส.ค. 61 –ThaiPR.net วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 14.00 น. ATTM จัดงานแถลงข่าวของสมาคม ATTM กับภาคีสมาคมท่อง เทียวและสมาคมไทยไอโอที ณ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(22 สิงหาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ส.ค. 61 –ThaiPR.net วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 14.00 น. ATTM จัดงานแถลงข่าวของสมาคม ATTM กับภาคีสมาคมท่อง เทียวและสมาคมไทยไอโอที ณ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(17 สิงหาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ส.ค. 61 –ThaiPR.net วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 13.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานแถลงข่าว และเปิดตัว โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และ ประชาสัมพันธ์... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(17 สิงหาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ส.ค. 61 –ThaiPR.net วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 13.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานแถลงข่าว และเปิดตัว โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และ ประชาสัมพันธ์... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(15 สิงหาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ส.ค. 61 –ThaiPR.net วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 12.30 น. ททท. จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน เทศกาลท่องเที่ยวเมือง รอง ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(15 สิงหาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ส.ค. 61 –ThaiPR.net วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 12.30 น. ททท. จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน เทศกาลท่องเที่ยวเมือง รอง ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(8 สิงหาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ส.ค. 61 –ThaiPR.net วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 16.30 น. เรียนเชิญร่วมงาน พิธีเปิด “นาล้ง” นิทรรศการข้าวไทย สัมผัส นากลางกรุง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันพุธที่ 8... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(8 สิงหาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ส.ค. 61 –ThaiPR.net วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 16.30 น. เรียนเชิญร่วมงาน พิธีเปิด “นาล้ง” นิทรรศการข้าวไทย สัมผัส นากลางกรุง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันพุธที่ 8... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(31 กรกฎาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ก.ค. 61 –ThaiPR.net วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 12.00 น. อพท. จัดงาน “CBT Forum by DASTA” เวทีรวมพล...คน ท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ศูนย์การประชุมฯ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(31 กรกฎาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ก.ค. 61 –ThaiPR.net วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 12.00 น. อพท. จัดงาน “CBT Forum by DASTA” เวทีรวมพล...คน ท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ศูนย์การประชุมฯ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(26 กรกฎาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ก.ค. 61 –ThaiPR.net วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 10.00 น. สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จัดงานแถลงข่าวเปิด ตัวเส้นทางใหม่ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ณ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(26 กรกฎาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ก.ค. 61 –ThaiPR.net วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 10.00 น. สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จัดงานแถลงข่าวเปิด ตัวเส้นทางใหม่ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ณ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(25 กรกฎาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ก.ค. 61 –ThaiPR.net วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 08.30 น. อพท. จัดงาน DASTA Forum 2018 “ขับเคลื่อนท่องเที่ยว ไทยในยุค 4.0” ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(25 กรกฎาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ก.ค. 61 –ThaiPR.net วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 08.30 น. อพท. จัดงาน DASTA Forum 2018 “ขับเคลื่อนท่องเที่ยว ไทยในยุค 4.0” ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(18 กรกฎาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ก.ค. 61 –ThaiPR.net วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 09.30 น. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดแถลงข่าวสถานการณ์ ท่องเที่ยวเดือนมิถุนายน 2561 ณ โรงแรม อมารี วอเตอ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(18 กรกฎาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ก.ค. 61 –ThaiPR.net วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 09.30 น. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดแถลงข่าวสถานการณ์ ท่องเที่ยวเดือนมิถุนายน 2561 ณ โรงแรม อมารี วอเตอ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(17 กรกฎาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ก.ค. 61 –ThaiPR.net วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 09.30 น. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงานแถลงข่าว "การ พระราชทานรางวัลเกียรติยศจากสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(17 กรกฎาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ก.ค. 61 –ThaiPR.net วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 09.30 น. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงานแถลงข่าว "การ พระราชทานรางวัลเกียรติยศจากสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(16 กรกฎาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ก.ค. 61 –ThaiPR.net วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 13.30 น. ททท. จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวแคมเปญส่งเสริมการ ท่องเที่ยว อส. SOCIAL พาเที่ยวชุมชน ณ โรงแรมอีสติน... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(16 กรกฎาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ก.ค. 61 –ThaiPR.net วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 13.30 น. ททท. จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวแคมเปญส่งเสริมการ ท่องเที่ยว อส. SOCIAL พาเที่ยวชุมชน ณ โรงแรมอีสติน... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(13 กรกฎาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ก.ค. 61 –ThaiPR.net วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 13.30 น. บัตรกรุงไทย จัดงานพิธีเปิดงาน “มหกรรมพาลูกเที่ยวดะ ปี 2 ตอน โลกนี้คือห้องเรียน” โดยเพจพาลูกเที่ยวดะ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(13 กรกฎาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ก.ค. 61 –ThaiPR.net วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 13.30 น. บัตรกรุงไทย จัดงานพิธีเปิดงาน “มหกรรมพาลูกเที่ยวดะ ปี 2 ตอน โลกนี้คือห้องเรียน” โดยเพจพาลูกเที่ยวดะ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(11 กรกฎาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ก.ค. 61 –ThaiPR.net วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 07.00 น. กรมการท่องเที่ยว จัดงาน กิจกรรมปล่อยขบวน เปิดตัว 24 ทีม ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วโลก... อ่านต่อ


ข่าวปฏิทินข่าวท่องเที่ยว ก่อน 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 08:00 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ