ข่าวประวัติย่อ ล่าสุด

ทั่วไป ประวัติย่อ นายพานิชย์ เจริญเผ่า

ก.ย. 58 –ประวัติบุคคล เกิด วันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2491 วุฒิการศึกษา และการฝึกอบรม ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโท... อ่านต่อ

ทั่วไป สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน Non-Life Insurance Career...

ม.ค. 58 –ThaiPR.net สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน Non Life Insurance Career Campusแนะนำเส้นทางสายอาชีพหลากหลายที่น่าสนใจ โอกาสความก้าวหน้า... อ่านต่อ

ทั่วไป ประวัติย่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลำดับที่29 ของประเทศไทย

ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล วัน/เดือน/ปีเกิด : 21 มีนาคม 2497 ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้บัญชาการทหารบก การศึกษา : พ.ศ.2514 –โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12 : พ.ศ.2519... อ่านต่อ

ทั่วไป ประวัติย่อ พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ...

ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา วัน เดือน ปีเกิด: คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง:... อ่านต่อ

ทั่วไป ประวัติย่อ พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ...

ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ วัน เดือน ปีเกิด: 9 กันยายน 2497 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 566 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน... อ่านต่อ

ทั่วไป ประวัติย่อ พลเอกเลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: พลเอกเลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ วัน เดือน ปีเกิด: 29 มกราคม 2490 คุณวุฒิ: วิทยาศาสตรบัณฑิตโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า การอบรมและสัมมนา:... อ่านต่อ

ทั่วไป ประวัติย่อ นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายมณเฑียร บุญตัน วัน เดือน ปีเกิด: 2 พฤษภาคม 2508 คุณวุฒิ: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Bachelor of Arts (Honor (Music))... อ่านต่อ

ทั่วไป ประวัติย่อ นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ วัน เดือน ปีเกิด: 20 มีนาคม 2491 คุณวุฒิ: อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) (ภาษาต่างประเทศ) Washington State University ,... อ่านต่อ

ทั่วไป ประวัติย่อ นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557...

ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายพีระศักดิ์ พอจิต วัน เดือน ปีเกิด: 5 พฤษภาคม 2503 คุณวุฒิ: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย... อ่านต่อ

ทั่วไป ประวัติย่อ พลตำรวจเอกพิชิต ควรเดชะคุปต์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ...

ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: พลตำรวจเอกพิชิต ควรเดชะคุปต์ วัน เดือน ปีเกิด: 20 เมษายน 2488 คุณวุฒิ: รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต... อ่านต่อ

ทั่วไป ประวัติย่อ นายพรเพชร วิชิตชลชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายพรเพชร วิชิตชลชัย วัน เดือน ปีเกิด: 1 สิงหาคม 2491 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 487 ซอยโรงเรียนศิริธนศึกษา ถนนสมเด็จเจ้าพระยา... อ่านต่อ

ทั่วไป ประวัติย่อ พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ...

ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ วัน เดือน ปีเกิด: 22 มีนาคม 2492 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 39/55 หมู่ที่10 หมู่บ้านโอษธีศ1... อ่านต่อ

ทั่วไป ประวัติย่อ นายปรีชา วัชราภัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายปรีชา วัชราภัย วัน เดือน ปีเกิด: 7 เมษายน 2492 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 2/8 ซอยสีลม19 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก... อ่านต่อ

ทั่วไป ประวัติย่อ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ วัน เดือน ปีเกิด: 20 กุมภาพันธ์ 2495 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 91/34 หมู่บ้านวัฒนาวิลล์... อ่านต่อ

ทั่วไป ประวัติย่อ นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557...

ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา วัน เดือน ปีเกิด: 16 กันยายน 2483 คุณวุฒิ: รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (Political... อ่านต่อ

ทั่วไป ประวัติย่อ นายนรนิติ เศรษฐบุตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายนรนิติ เศรษฐบุตร วัน เดือน ปีเกิด: 16 พฤศจิกายน 2484 คุณวุฒิ: 40 ซอยรามคำแหง14 แขวงเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์10240... อ่านต่อ

ทั่วไป ประวัติย่อ พลเอกธีรเดช มีเพียร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: พลเอกธีรเดช มีเพียร วัน เดือน ปีเกิด: 21 มีนาคม 2482 คุณวุฒิ: วิทยาศาสตรบัณฑิตโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า Master of Arts(Political Science)... อ่านต่อ

ทั่วไป ประวัติย่อ นายธานี อ่อนละเอียด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายธานี อ่อนละเอียด วัน เดือน ปีเกิด: 25 ธันวาคม 2496 คุณวุฒิ: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง... อ่านต่อ

ทั่วไป ประวัติย่อ นายตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายตวง อันทะไชย วัน เดือน ปีเกิด: 24 ธันวาคม 2505 คุณวุฒิ: นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช... อ่านต่อ

ทั่วไป ประวัติย่อ พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ...

ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ วัน เดือน ปีเกิด: 17 มีนาคม 2492 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 171/94 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน... อ่านต่อ

ทั่วไป ประวัติย่อ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายณรงค์ชัย อัครเศรณี วัน เดือน ปีเกิด: 3 กรกฎาคม 2488 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 88/1 ซอยประชัญคดี ถนนสุขุมวิท39... อ่านต่อ

ทั่วไป ประวัติย่อ พลอากาศเอกชาลี จันทร์เรือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ...

ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: พลอากาศเอกชาลี จันทร์เรือง วัน เดือน ปีเกิด: 2 กุมภาพันธ์ 2490 คุณวุฒิ: วิทยาศาสตรบัณฑิต(ท.อ.)โรงเรียนนายเรืออากาศ การอบรมและสัมมนา:... อ่านต่อ

ทั่วไป ประวัติย่อ นายชัชวาล อภิบาลศรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายชัชวาล อภิบาลศรี วัน เดือน ปีเกิด: 30 สิงหาคม 2480 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 62 ซอยชัยพฤษษ์ ถนนสุขุมวิท62 แขวงพระโขนงเหนือ... อ่านต่อ

ทั่วไป ประวัติย่อ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายเจตน์ ศิรธรานนท์ วัน เดือน ปีเกิด: 12 เมษายน 2492 คุณวุฒิ: แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล... อ่านต่อ

ทั่วไป ประวัติย่อ พลเอกจิรพงศ์ วรรณรัตน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: พลเอกจิรพงศ์ วรรณรัตน์ วัน เดือน ปีเกิด: 29 ธันวาคม 2491 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 65 ซอย34 ถนนพหลดยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร... อ่านต่อ


ข่าวประวัติย่อ ก่อน 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 14:07 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ