ข่าวประวัติย่อ ก่อน 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 14:07 น.

ประวัติย่อ พลเอกจิรพงศ์ วรรณรัตน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ทั่วไป ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: พลเอกจิรพงศ์ วรรณรัตน์ วัน เดือน ปีเกิด: 29 ธันวาคม 2491 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 65 ซอย34 ถนนพหลดยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร... อ่านต่อ

ประวัติย่อ พลตรีจารึก อารีราชการัณย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ทั่วไป ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: พลตรีจารึก อารีราชการัณย์ วัน เดือน ปีเกิด: 9 ธันวาคม 2475 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 175 ซอยทองหล่อ55 ถนนสุขุมวิท... อ่านต่อ

ประวัติย่อ พลเอกคณิต สาพิทักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ทั่วไป ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: พลเอกคณิต สาพิทักษ์ วัน เดือน ปีเกิด: 19 ธันวาคม 2495 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 149 ซอยจรัญสนิทวงศ์62 ถนนจรัญสนิทวงศ์... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายกล้านรงค์ จันทิก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557...

ทั่วไป ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายกล้านรงค์ จันทิก วัน เดือน ปีเกิด: 18 กันยายน 2486 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 45/1 ซอยอารีสัมพันธ์3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน... อ่านต่อ

ประวัติย่อ พลตรีกลชัย สุวรรณบูรณ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ทั่วไป ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: พลตรีกลชัย สุวรรณบูรณ์ วัน เดือน ปีเกิด: 6 กันยายน 2494 คุณวุฒิ: วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า การอบรมและสัมมนา: หลักสูตร... อ่านต่อ

ประวัติย่อ พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ทั่วไป ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย วัน เดือน ปีเกิด: 25 มกราคม 2490 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 21 ถนนนวธานี แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557...

ทั่วไป ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ วัน เดือน ปีเกิด: 1 ตุลาคม 2498 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 100/475 ซอยแจ้งวัฒนะ10 แขวงทุ่งสองห้อง... อ่านต่อ

เปิดอบรม หลักสูตร Successful Job Hunting: Effective Resume and Job...

ทั่วไป ก.ค. 57 –ThaiPR.net วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการออกสู่ตลาดแรงงานให้กับนิสิต/นักศึกษา บัณฑิตและบุคคลทั่วไป 2.... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายเสริมศักดิ์ ทองศรี สมาชิกวุฒิสภา จ.บุรีรัมย์ พ.ศ.2557

ทั่วไป เม.ย. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายเสริมศักดิ์ ทองศรี วัน เดือน ปีเกิด: 16 กุมภาพันธ์ 2496 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 195 หมู่2 ถนนโชคชัย เดชอุดม ตำบลประโคนชัย... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายเสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์ สมาชิกวุฒิสภา จ.พะเยา พ.ศ.2557

ทั่วไป เม.ย. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายเสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์ วัน เดือน ปีเกิด: 9 กันยายน 2503 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 539/35 หมู่11 หมู่บ้านต๋อม ตำบลต๋อม... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา สมาชิกวุฒิสภา จ.พิษณุโลก พ.ศ.2557

ทั่วไป เม.ย. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา วัน เดือน ปีเกิด: 23 พฤษภาคม 2484 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 2222 หมู่7 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา จ.ชลบุรี พ.ศ.2557

ทั่วไป เม.ย. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ วัน เดือน ปีเกิด: 18 มิถุนายน 2498 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 9/230 หมู่บ้านบางแสนมหานคร ซอย12... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายสุรพล สันติโชตินันท์ สมาชิกวุฒิสภา จ.แม่ฮ่องสอน พ.ศ.2557

ทั่วไป เม.ย. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายสุรพล สันติโชตินันท์ วัน เดือน ปีเกิด: 22 มีนาคม 2505 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 5/1 ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายสุรชัย ปิตุเตชะ สมาชิกวุฒิสภา จ.ระยอง พ.ศ.2557

ทั่วไป เม.ย. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายสุรชัย ปิตุเตชะ วัน เดือน ปีเกิด: 27 มีนาคม 2494 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 25/15 หมู่2 ถนนบ้านค่าย บ้านบึง ตำบลบ้านค่าย... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ.2557

ทั่วไป เม.ย. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ วัน เดือน ปีเกิด: 28 พฤษภาคม 2495 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 61/687 หมู่2 หมู่บ้านโรยัลปาร์ควิลล์... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายสุนทร วัฒนาพร สมาชิกวุฒิสภา จ.สมุทรสาคร พ.ศ.2557

ทั่วไป เม.ย. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายสุนทร วัฒนาพร วัน เดือน ปีเกิด: 3 เมษายน 2497 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 126/5 หมู่9 หมู่บ้านณ ชเล ถนนสหกรณ์ ตำบลโคกขาม... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายสุชาติ อุสาหะ สมาชิกวุฒิสภา จ.เพชรบุรี พ.ศ.2557

ทั่วไป เม.ย. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายสุชาติ อุสาหะ วัน เดือน ปีเกิด: 30 มิถุนายน 2508 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 322 หมู่8 หมู่บ้านบ้านท่าตะคร้อเหนือ... อ่านต่อ

ประวัติย่อ พลอากาศเอกสุจินต์ แช่มช้อย สมาชิกวุฒิสภา จ.สุราษฎร์ธานี...

ทั่วไป เม.ย. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: พลอากาศเอกสุจินต์ แช่มช้อย วัน เดือน ปีเกิด: 12 พฤษภาคม 2496 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 171/141 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายสืบยศ ใบแย้ม สมาชิกวุฒิสภา จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2557

ทั่วไป เม.ย. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายสืบยศ ใบแย้ม วัน เดือน ปีเกิด: 26 กุมภาพันธ์ 2505 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 540/4 หมู่1 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายสฤษดิ์ บุตรเนียร สมาชิกวุฒิสภา จ.ปราจีนบุรี พ.ศ.2557

ทั่วไป เม.ย. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายสฤษดิ์ บุตรเนียร วัน เดือน ปีเกิด: 24 กรกฎาคม 2498 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 1/3 หมู่ 11 โรงเรียนสายมิตรศึกษา ถนนฉะเชิงเทรา... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายสมหวัง อภิชัยรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา จ.ปัตตานี พ.ศ.2557

ทั่วไป เม.ย. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายสมหวัง อภิชัยรักษ์ วัน เดือน ปีเกิด: 25 สิงหาคม 2489 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 99 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลปะกาฮะรัง... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ สมาชิกวุฒิสภา จ.ตรัง พ.ศ.2557

ทั่วไป เม.ย. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ วัน เดือน ปีเกิด: 13 กรกฎาคม 2492 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 46/7 ซอย3 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ สมาชิกวุฒิสภา จ.เลย พ.ศ.2557

ทั่วไป เม.ย. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ วัน เดือน ปีเกิด: 7 พฤศจิกายน 2506 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 399 หมู่1 ถนนลย.4009 ตำบลธาตุ... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายสมนาม เหล่าเกียรติ สมาชิกวุฒิสภา จ.นครพนม พ.ศ.2557

ทั่วไป เม.ย. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายสมนาม เหล่าเกียรติ วัน เดือน ปีเกิด: 2 ธันวาคม 2510 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 142 144 ถนนศรีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายสมชาย เหล่าสายเชื้อ สมาชิกวุฒิสภา จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2557

ทั่วไป เม.ย. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายสมชาย เหล่าสายเชื้อ วัน เดือน ปีเกิด: 11 ตุลาคม 2500 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 99 หมู่ 25 ถนนชยางกูร ตำบลขามใหญ่... อ่านต่อ


ข่าวประวัติย่อ ก่อน 1 เมษายน พ.ศ. 2557 17:28 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ