ข่าวประเพณีไหลเรือไฟ ล่าสุด

ครั้งแรก! วช. - สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ โชว์จัดเต็มเหนือน่านฟ้าริมน้ำโขง...

ท่องเที่ยว 22 ต.ค. –ThaiPR.net เมื่อช่วงค่ำ (20 ต.ค. 2566) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ... อ่านต่อ

เฮงลิสซิ่ง ร่วมสืบสานประเพณีไหลเรือไฟ ไหว้สาพญาเต่างอย

ท่องเที่ยว 3 ต.ค. –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ตั้งจุดบริการน้ำดื่ม แจกพัดคล้ายร้อน งานประเพณีไหลเรือไฟ... อ่านต่อ

“DGA จัดบูธนิทรรศการให้พี่น้อง-ประชาชน ได้สัมผัสประสบการณ์บริการดิจิทัลภาครัฐ ในงาน...

ทั่วไป ต.ค. 63 –ThaiPR.net ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน "ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2563" ที่จัดขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 4 ตุลาคม 2563 ณ.... อ่านต่อ

DGA เชิญเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ในงาน “ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี...

ทั่วไป ก.ย. 63 –ThaiPR.net สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ขอเชิญผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการในงาน... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีไหลเรือ...

ทั่วไป ต.ค. 58 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีไหลเรือไฟบั้งไฟพญานาคโลก อำเภอโพนพิสัย... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(28 ตุลาคม 2558)

ท่องเที่ยว ต.ค. 58 –ThaiPR.net วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 08.00 น. ประเพณีลากพระและมหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์จังหวัดตรัง ณ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง ถนนตรัง สิเกา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 08.00 น.... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(28 ตุลาคม 2558)

ท่องเที่ยว ต.ค. 58 –ThaiPR.net วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 08.00 น. ประเพณีลากพระและมหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์จังหวัดตรัง ณ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง ถนนตรัง สิเกา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 08.00 น.... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(27 ตุลาคม 2558)

ท่องเที่ยว ต.ค. 58 –ThaiPR.net วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 08.00 น. ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2558 ณ เลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร และ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(27 ตุลาคม 2558)

ท่องเที่ยว ต.ค. 58 –ThaiPR.net วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 08.00 น. ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2558 ณ เลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร และ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(26 ตุลาคม 2558)

ท่องเที่ยว ต.ค. 58 –ThaiPR.net วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 08.00 น. ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2558 ณ เลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร และ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(26 ตุลาคม 2558)

ท่องเที่ยว ต.ค. 58 –ThaiPR.net วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 08.00 น. ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2558 ณ เลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร และ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(25 ตุลาคม 2558)

ท่องเที่ยว ต.ค. 58 –ThaiPR.net วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 08.00 น. ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2558 ณ เลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร และ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(25 ตุลาคม 2558)

ท่องเที่ยว ต.ค. 58 –ThaiPR.net วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 08.00 น. ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2558 ณ เลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร และ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(24 ตุลาคม 2558)

ท่องเที่ยว ต.ค. 58 –ThaiPR.net วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558 08.00 น. ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2558 ณ เลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร และ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(24 ตุลาคม 2558)

ท่องเที่ยว ต.ค. 58 –ThaiPR.net วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558 08.00 น. ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2558 ณ เลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร และ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(23 ตุลาคม 2558)

ท่องเที่ยว ต.ค. 58 –ThaiPR.net วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 08.00 น. ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2558 ณ เลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร และ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(23 ตุลาคม 2558)

ท่องเที่ยว ต.ค. 58 –ThaiPR.net วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 08.00 น. ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2558 ณ เลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร และ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(22 ตุลาคม 2558)

ท่องเที่ยว ต.ค. 58 –ThaiPR.net วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 08.00 น. ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2558 ณ เลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร และ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(22 ตุลาคม 2558)

ท่องเที่ยว ต.ค. 58 –ThaiPR.net วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 08.00 น. ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2558 ณ เลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร และ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(21 ตุลาคม 2558)

ท่องเที่ยว ต.ค. 58 –ThaiPR.net วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 08.00 น. เทศกาลกินเจจังหวัดกระบี่ Krabi Vegatarian Festival ณ ศาลเจ้าต่างๆ ในจังหวัดกระบี่ 08.00 น.... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(21 ตุลาคม 2558)

ท่องเที่ยว ต.ค. 58 –ThaiPR.net วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 08.00 น. เทศกาลกินเจจังหวัดกระบี่ Krabi Vegatarian Festival ณ ศาลเจ้าต่างๆ ในจังหวัดกระบี่ 08.00 น.... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(20 ตุลาคม 2558)

ท่องเที่ยว ต.ค. 58 –ThaiPR.net วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 08.00 น. เทศกาลกินเจจังหวัดกระบี่ Krabi Vegatarian Festival ณ ศาลเจ้าต่างๆ ในจังหวัดกระบี่ 08.00 น.... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(20 ตุลาคม 2558)

ท่องเที่ยว ต.ค. 58 –ThaiPR.net วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 08.00 น. เทศกาลกินเจจังหวัดกระบี่ Krabi Vegatarian Festival ณ ศาลเจ้าต่างๆ ในจังหวัดกระบี่ 08.00 น.... อ่านต่อ

ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2558

ท่องเที่ยว ต.ค. 58 –ThaiPR.net 20 ตุลาคม 2558 28 ตุลาคม 2558 ณ เลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร และศาลากลางจังหวัดนครพนม ชมขบวนเรือไฟที่ยิ่งใหญ่อลังการเหนือลำน้ำโขง... อ่านต่อ

"ยิ่งลักษณ์"หวังเชื่อมคมนาคมหนุนท่องเที่ยว-ยกด่านค้าชายแดนเป็นเขตศก.

เศรษฐกิจ ต.ค. 56 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม จัดรายการ "รัฐบาลยิ่งลักษณ์ พบประชาชน" โดยระบุถึงงานประเพณีไหลเรือไฟ และตำนานบั้งไฟพญานาค ว่า... อ่านต่อ


ข่าวประเพณีไหลเรือไฟ ก่อน 19 ตุลาคม พ.ศ. 2556 11:07 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ