ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน ล่าสุด

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 21 เมษายน 2564

ทั่วไป 07:12น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 21 เมษายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 เมษายน 2564

ทั่วไป 20 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 20 เมษายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 เมษายน 2564

ทั่วไป 19 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 เมษายน 2564

ทั่วไป 16 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 16 เมษายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 เมษายน 2564

ทั่วไป 12 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 12 เมษายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 9 เมษายน 2564

ทั่วไป 9 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 9 เมษายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 8 เมษายน 2564

ทั่วไป 8 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 8 เมษายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 7 เมษายน 2564

ทั่วไป 7 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 7 เมษายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เร... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 5 เมษายน 2564

ทั่วไป 5 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 5 เมษายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 2 เมษายน 2564

ทั่วไป 2 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 2 เมษายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงยังคงปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 เมษายน 2564

ทั่วไป 1 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 1 เมษายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 31 มีนาคม 2564

ทั่วไป 31 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 30 มีนาคม 2564

ทั่วไป 30 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณภาคเหนือ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 29 มีนาคม 2564

ทั่วไป 29 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 มีนาคม 2564

ทั่วไป 26 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 25 มีนาคม 2564

ทั่วไป 25 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 มีนาคม 2564

ทั่วไป 24 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 มีนาคม 2564

ทั่วไป 23 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 22 มีนาคม 2564

ทั่วไป 22 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 มีนาคม 2564

ทั่วไป 19 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 มีนาคม 2564

ทั่วไป 18 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 มีนาคม 2564

ทั่วไป 17 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคกลางตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 มีนาคม 2564

ทั่วไป 16 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 มีนาคม 2564

ทั่วไป 15 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 มีนาคม 2564

ทั่วไป 12 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ


ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน ก่อน 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 07:12 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ