ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน ล่าสุด

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 22 กันยายน 2563

07:49น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 22 กันยายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 21 กันยายน 2563

21 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 21 กันยายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 กันยายน 2563

18 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 18 กันยายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ (18 ก.ย. 2563) พายุระดับ 3 (พายุโซนร้อน)... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 กันยายน 2563

17 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 17 กันยายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 กันยายน 2563

16 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 16 กันยายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นไปพาดบริเวณตอนบนของภาคเหนือ และประเทศลาวตอนบน... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 กันยายน 2563

15 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 15 กันยายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 กันยายน 2563

14 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 14 กันยายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 กันยายน 2563

11 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 11 กันยายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 10 กันยายน 2563

10 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 10 กันยายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียด... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 9 กันยายน 2563

9 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 9 กันยายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 8 กันยายน 2563

8 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 8 กันยายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 3 กันยายน 2563

3 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 3 กันยายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 2 กันยายน 2563

2 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 2 กันยายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักบางแห่ง... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 กันยายน 2563

1 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 1 กันยายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2563

31 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2563

28 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2563

27 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและลาว... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2563

26 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและลาว... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2563

25 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและลาวเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเท... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2563

24 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2563

21 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2563

20 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2563

19 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านประเทศเมียนมา ลาว และเวียดนามตอนบน... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2563

18 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2563

17 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ประเทศไทย และอ่าวไทย... อ่านต่อ


ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน ก่อน 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 07:33 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ