ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน ล่าสุด

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

ทั่วไป 28 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 28 พฤษภาคม 2567 ?พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

ทั่วไป 27 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 27 พฤษภาคม 2567 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมด้านตะวันตกของภาคเหนือยังคงมีกำลังค่อนข้างแรง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ทั่วไป 24 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 24 พฤษภาคม 2567 ?พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยค่อนข้างแรง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ทั่วไป 23 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 23 พฤษภาคม 2567 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ด้านตะวันตกของประเทศไทย... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ทั่วไป 21 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 21 พฤษภาคม 2567 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ทั่วไป 20 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 20 พฤษภาคม 2567 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

ทั่วไป 17 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 17 พฤษภาคม 2567 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

ทั่วไป 16 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 16 พฤษภาคม 2567 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ทั่วไป 15 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 15 พฤษภาคม 2567 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมอ่าวไทย... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

ทั่วไป 14 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 14 พฤษภาคม 2567 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

ทั่วไป 13 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 13 พฤษภาคม 2567 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

ทั่วไป 10 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 10 พฤษภาคม 2567 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

ทั่วไป 9 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 09 พฤษภาคม 2567 ?พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า แนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมภาคเหนือ และภาคกลางตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

ทั่วไป 8 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 08 พฤษภาคม 2567 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุม... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

ทั่วไป 7 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 07 พฤษภาคม 2567 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า แนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

ทั่วไป 3 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 03 พฤษภาคม 2567 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

ทั่วไป 2 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 30 เมษายน 2567

ทั่วไป 30 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 30 เมษายน 2567 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 29 เมษายน 2567

ทั่วไป 29 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 29 เมษายน 2567 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 เมษายน 2567

ทั่วไป 26 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 26 เมษายน 2567 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 25 เมษายน 2567

ทั่วไป 25 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 25 เมษายน 2567 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 เมษายน 2567

ทั่วไป 24 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 24 เมษายน 2567 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 เมษายน 2567

ทั่วไป 23 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 23 เมษายน 2567 ?พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 22 เมษายน 2567

ทั่วไป 22 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 22 เมษายน 2567 ?พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 เมษายน 2567

ทั่วไป 19 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 19 เมษายน 2567 ?พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ


ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน ก่อน 19 เมษายน พ.ศ. 2567 06:19 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ