ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน ล่าสุด

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

ทั่วไป 2 ก.พ. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 02 กุมภาพันธ์ 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ทั่วไป 1 ก.พ. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 01 กุมภาพันธ์ 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 31 มกราคม 2566

ทั่วไป 31 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 31 มกราคม 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 30 มกราคม 2566

ทั่วไป 30 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 30 มกราคม 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

ทั่วไป 27 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 27 มกราคม 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมถึงป... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 มกราคม 2566

ทั่วไป 26 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 26 มกราคม 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 25 มกราคม 2566

ทั่วไป 25 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 25 มกราคม 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 มกราคม 2566

ทั่วไป 24 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 24 มกราคม 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่ได้แผ่ลงมาถึงตอนบนของประ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 มกราคม 2566

ทั่วไป 23 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 23 มกราคม 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง และภาคใต้ ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 มกราคม 2566

ทั่วไป 20 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 20 มกราคม 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำล... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 มกราคม 2566

ทั่วไป 19 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 19 มกราคม 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงแผ่ปกคลุมประเทศไทย... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 มกราคม 2566

ทั่วไป 18 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 18 มกราคม 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทย... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 มกราคม 2566

ทั่วไป 17 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 17 มกราคม 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 มกราคม 2566

ทั่วไป 16 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 16 มกราคม 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคต... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 มกราคม 2566

ทั่วไป 13 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 13 มกราคม 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 มกราคม 2566

ทั่วไป 12 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 12 มกราคม 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 มกราคม 2566

ทั่วไป 11 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 11 มกราคม 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 10 มกราคม 2566

ทั่วไป 10 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 10 มกราคม 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 9 มกราคม 2566

ทั่วไป 9 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 09 มกราคม 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 6 มกราคม 2566

ทั่วไป 6 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 06 มกราคม 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 5 มกราคม 2566

ทั่วไป 5 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 05 มกราคม 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 4 มกราคม 2566

ทั่วไป 4 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 04 มกราคม 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมประเทศไทย... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 3 มกราคม 2566

ทั่วไป 3 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 03 มกราคม 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2565

ทั่วไป 30 ธ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 30 ธันวาคม 2565 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคล... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2565

ทั่วไป 29 ธ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 29 ธันวาคม 2565 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาป... อ่านต่อ


ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน ก่อน 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 07:15 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ