ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน ล่าสุด

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2563

ทั่วไป 2 ธ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยต... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563

ทั่วไป 1 ธ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ทั่วไป 30 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงยังคงแผ่ลงมาปกคลุม... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ทั่วไป 27 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ทั่วไป 26 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทยตอ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ทั่วไป 25 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

ทั่วไป 24 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงได้แผ่ลงมาปกคลุมปร... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

ทั่วไป 23 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงได้แผ่ลงมาปกคลุมภา... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

ทั่วไป 20 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563

ทั่วไป 19 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ทั่วไป 18 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ทั่วไป 17 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ทั่วไป 16 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลั... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ทั่วไป 13 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกค... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ทั่วไป 12 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกค... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ทั่วไป 11 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงป... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

ทั่วไป 10 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกจากประเทศจ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ทั่วไป 9 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกจากประเทศจี... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

ทั่วไป 6 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

ทั่วไป 5 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ทั่วไป 4 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

ทั่วไป 3 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

ทั่วไป 2 พ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2563

ทั่วไป 30 ต.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2563

ทั่วไป 29 ต.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า พายุโซนร้อน "โมลาเบ" (พายุระดับ 3) ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน... อ่านต่อ


ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน ก่อน 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 07:29 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ