ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน ล่าสุด

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2566

ทั่วไป 06:36น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 04 ตุลาคม 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคใต้ มีฝนตกหนักบางแห่ง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2566

ทั่วไป 3 ต.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 03 ตุลาคม 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศจีนตอนใต้... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2566

ทั่วไป 2 ต.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 02 ตุลาคม 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 29 กันยายน 2566

ทั่วไป 29 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 29 กันยายน 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 28 กันยายน 2566

ทั่วไป 28 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 28 กันยายน 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคเหนือ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 27 กันยายน 2566

ทั่วไป 27 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 27 กันยายน 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 กันยายน 2566

ทั่วไป 26 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 26 กันยายน 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 25 กันยายน 2566

ทั่วไป 25 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 25 กันยายน 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 22 กันยายน 2566

ทั่วไป 22 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 22 กันยายน 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 21 กันยายน 2566

ทั่วไป 21 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 21 กันยายน 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 กันยายน 2566

ทั่วไป 20 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 20 กันยายน 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 กันยายน 2566

ทั่วไป 19 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 19 กันยายน 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 กันยายน 2566

ทั่วไป 18 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 18 กันยายน 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 กันยายน 2566

ทั่วไป 15 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 15 กันยายน 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 กันยายน 2566

ทั่วไป 14 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 14 กันยายน 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบน และ ประเทศลาวตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 กันยายน 2566

ทั่วไป 13 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 13 กันยายน 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 กันยายน 2566

ทั่วไป 12 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 12 กันยายน 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ และประเทศลาวตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 กันยายน 2566

ทั่วไป 11 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 11 กันยายน 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 8 กันยายน 2566

ทั่วไป 8 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 08 กันยายน 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 7 กันยายน 2566

ทั่วไป 7 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 07 กันยายน 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 6 กันยายน 2566

ทั่วไป 6 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 06 กันยายน 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 5 กันยายน 2566

ทั่วไป 5 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 05 กันยายน 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 4 กันยายน 2566

ทั่วไป 4 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 04 กันยายน 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 กันยายน 2566

ทั่วไป 1 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 01 กันยายน 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ทั่วไป 31 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 31 สิงหาคม 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... อ่านต่อ


ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน ก่อน 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 06:41 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ