ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน ล่าสุด

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

25 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

22 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไ... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

21 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

20 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

19 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

18 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

15 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

14 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

13 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

12 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

11 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

8 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

7 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

5 พ.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 30 เมษายน 2563

30 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 30 เมษายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 29 เมษายน 2563

29 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 29 เมษายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไป... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 28 เมษายน 2563

28 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 28 เมษายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงบางแห่ง... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 27 เมษายน 2563

27 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 27 เมษายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า พายุฤดูร้อนในประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มลดลง... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 เมษายน 2563

24 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 24 เมษายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่บริเวณภาค... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 เมษายน 2563

23 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 23 เมษายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 22 เมษายน 2563

22 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 22 เมษายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 21 เมษายน 2563

21 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 21 เมษายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดในหลายพื่นที่... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 เมษายน 2563

20 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 20 เมษายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบริเวณภาคเหนือ... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 เมษายน 2563

17 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 17 เมษายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 เมษายน 2563

16 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 16 เมษายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่... อ่านต่อ


ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน ก่อน 16 เมษายน พ.ศ. 2563 07:31 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ