ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน ล่าสุด

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 มกราคม 2563

24 ม.ค. 63 07:19 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 24 มกราคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 มกราคม 2563

23 ม.ค. 63 07:25 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 23 มกราคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 22 มกราคม 2563

22 ม.ค. 63 07:43 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 22 มกราคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 21 มกราคม 2563

21 ม.ค. 63 06:56 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 21 มกราคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 มกราคม 2563

20 ม.ค. 63 06:53 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 20 มกราคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 มกราคม 2563

17 ม.ค. 63 07:22 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 17 มกราคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 มกราคม 2563

16 ม.ค. 63 07:27 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 16 มกราคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 มกราคม 2563

15 ม.ค. 63 07:23 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 15 มกราคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 มกราคม 2563

14 ม.ค. 63 07:31 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 14 มกราคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 มกราคม 2563

13 ม.ค. 63 07:37 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 13 มกราคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 10 มกราคม 2563

10 ม.ค. 63 07:29 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 10 มกราคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณพื้นราบของประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 9 มกราคม 2563

9 ม.ค. 63 07:28 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 9 มกราคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณพื้นราบของภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1 2... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 8 มกราคม 2563

8 ม.ค. 63 07:41 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 8 มกราคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 7 มกราคม 2563

7 ม.ค. 63 07:42 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 7 มกราคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 6 มกราคม 2563

6 ม.ค. 63 07:20 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 6 มกราคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกบางในตอนเช้า... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 3 มกราคม 2563

3 ม.ค. 63 07:19 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 3 มกราคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 2 มกราคม 2563

2 ม.ค. 63 07:29 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 2 มกราคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1 3 องศาเซลเซียส... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2562

30 ธ.ค. 62 06:47 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีฝนฟ้าคะนองและลูกเห็บตกบางพื้นที่... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2562

27 ธ.ค. 62 07:23 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือมีฝนบางพื้นที่ โดยประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2562

26 ธ.ค. 62 07:33 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นท... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2562

25 ธ.ค. 62 07:41 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกบางพื้นที่... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2562

24 ธ.ค. 62 07:39 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2562

23 ธ.ค. 62 07:43 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1 2... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2562

20 ธ.ค. 62 07:31 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2562

19 ธ.ค. 62 07:38 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า... อ่านต่อ


ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน ก่อน 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 07:38 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ