ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน ล่าสุด

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

15 พ.ย. 62 07:31 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นและมีลมแรง โดยมีฝนบางแห่งบริเวณภาคเหนือ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

14 พ.ย. 62 07:41 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1 3... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

13 พ.ย. 62 07:27 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกบางในตอนเช้า โดยบริเวณภาคเหนือตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

12 พ.ย. 62 07:38 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

11 พ.ย. 62 07:30 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1 2... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

8 พ.ย. 62 07:23 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกบางในตอนเช้าและมีฝนบางแห่ง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

7 พ.ย. 62 07:38 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกบางในตอนเช้าและมีฝนบางแห่ง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

6 พ.ย. 62 07:33 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นในตอนเช้า... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

5 พ.ย. 62 07:33 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

4 พ.ย. 62 07:35 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

1 พ.ย. 62 07:07 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (1 พฤศจิกายน 2562)... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2562

31 ต.ค. 62 07:24 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า เมื่อเวลา 04.00 น.ของวันนี้ (31 ตุลาคม 2562) พายุระดับ 4 (โซนร้อนรุนแรง)... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2562

30 ต.ค. 62 07:32 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2562

29 ต.ค. 62 07:39 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2562

28 ต.ค. 62 07:17 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่ง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2562

25 ต.ค. 62 07:24 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2562

24 ต.ค. 62 07:14 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2562

22 ต.ค. 62 07:17 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2562

21 ต.ค. 62 07:14 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2562

18 ต.ค. 62 07:18 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2562

17 ต.ค. 62 07:18 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562

16 ต.ค. 62 07:29 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2562

15 ต.ค. 62 07:27 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่งกับลมกระโชกแรง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2562

11 ต.ค. 62 07:23 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2562

10 ต.ค. 62 07:30 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้... อ่านต่อ

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ