ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน ก่อน 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 07:30 น.

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2562

10 ต.ค. 62 07:30 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2562

9 ต.ค. 62 07:31 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2562

8 ต.ค. 62 07:22 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2562

7 ต.ค. 62 07:01 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เริ่มมีฝนลดลง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2562

4 ต.ค. 62 07:33 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2562

3 ต.ค. 62 07:28 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2562

2 ต.ค. 62 07:28 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2562

1 ต.ค. 62 07:30 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฝนเพิ่มขึ้นในภาคเหนือ ภาคกลาง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 30 กันยายน 2562

30 ก.ย. 62 07:17 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 30 กันยายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งในระยะนี้... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 27 กันยายน 2562

27 ก.ย. 62 07:34 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 27 กันยายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 กันยายน 2562

26 ก.ย. 62 07:25 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 26 กันยายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 25 กันยายน 2562

25 ก.ย. 62 07:33 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 25 กันยายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลง เว้นแต่บริเวณภาคใต้จะมีฝนมากกว่าภาคอื่น... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 กันยายน 2562

24 ก.ย. 62 07:31 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 24 กันยายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคใต้ตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 กันยายน 2562

23 ก.ย. 62 07:08 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 23 กันยายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป บริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคใต้ตอนบน รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 กันยายน 2562

20 ก.ย. 62 07:14 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 20 กันยายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 กันยายน 2562

19 ก.ย. 62 07:29 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 19 กันยายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 กันยายน 2562

18 ก.ย. 62 07:31 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 18 กันยายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 กันยายน 2562

17 ก.ย. 62 07:36 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 กันยายน 2562

16 ก.ย. 62 07:29 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 16 กันยายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคใต้ตอนบน ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 กันยายน 2562

13 ก.ย. 62 07:17 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 13 กันยายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนมากกว่าภาคอื่น... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 กันยายน 2562

12 ก.ย. 62 07:15 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 12 กันยายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 กันยายน 2562

11 ก.ย. 62 07:15 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 11 กันยายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 10 กันยายน 2562

10 ก.ย. 62 07:15 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 10 กันยายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 9 กันยายน 2562

9 ก.ย. 62 07:33 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 9 กันยายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 6 กันยายน 2562

6 ก.ย. 62 07:30 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 6 กันยายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ โดยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... อ่านต่อ


ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน ก่อน 6 กันยายน พ.ศ. 2562 07:30 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ