ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน ก่อน 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 07:03 น.

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2565

ทั่วไป 30 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนบนและทะเลอันดามั... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2565

ทั่วไป 29 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2565

ทั่วไป 26 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2565

ทั่วไป 25 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อน "หมาอ๊อน" (MA ON)... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2565

ทั่วไป 24 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2565

ทั่วไป 23 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ประเทศลาวตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2565

ทั่วไป 22 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ และประเทศลาวตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2565

ทั่วไป 19 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2565

ทั่วไป 18 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2565

ทั่วไป 17 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565

ทั่วไป 16 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศลาวตอนบนและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2565

ทั่วไป 15 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2565

ทั่วไป 11 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565

ทั่วไป 10 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาตอนบน ประเทศลาวตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2565

ทั่วไป 9 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2565

ทั่วไป 8 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ทั่วไป 5 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2565

ทั่วไป 4 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2565

ทั่วไป 3 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2565

ทั่วไป 2 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565

ทั่วไป 1 ส.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 27 กรกฏาคม 2565

ทั่วไป 27 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 27 กรกฏาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 กรกฏาคม 2565

ทั่วไป 26 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 26 กรกฏาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ที่มีลมใต้... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 25 กรกฏาคม 2565

ทั่วไป 25 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 25 กรกฏาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 22 กรกฏาคม 2565

ทั่วไป 22 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 22 กรกฏาคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก... อ่านต่อ


ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวัน ก่อน 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 06:55 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ