ข่าวพินทุ์สุดา ชัยนาม ล่าสุด

กระทรวงการต่างประเทศเชิญหน่วยราชการไทยประชุมพิจารณาแนวทางสนับสนุนไทยและคนไทยในการลงสมัครรับเลือกตั้ง...

ต่างประเทศ 2 ก.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการเลือกตั้งของไทยและการส... อ่านต่อ

อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศหารือกับหัวหน้าสำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานประจำป...

ต่างประเทศ 29 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับนางสาว Geraldine Ansart หัวหน้าสำนักงาน... อ่านต่อ

กรมองค์การระหว่างประเทศศึกษาดูงานทัณฑสถานหญิงกลาง

ต่างประเทศ 21 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ... อ่านต่อ

อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมกลุ่มอำนวยการกระบวนการบาหลี ครั้งที่ ๑๘...

ต่างประเทศ 9 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมกลุ่มอำนวยการกระบวนการบาหลี... อ่านต่อ

อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศยินดี UNHCR ชื่นชมไทยที่ยกระดับการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ชาวเมี...

ต่างประเทศ 2 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ นางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ พบหารือกับนางแทมมี่ ลินน์ ชาร์ป (Tammi Lynn Sharpe)... อ่านต่อ

อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือกับ UNFPA

ต่างประเทศ 10 เม.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ นางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับนางสาวสิริลักษณ์ เชียงว่อง หัวหน้าสำนักงาน... อ่านต่อ

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ วันที่ ๑๐ มกราคม...

ต่างประเทศ 12 ม.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ นางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงและเจ้าหน้าที่อาวุโสไทยในกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง... อ่านต่อ

กิจกรรมเสวนาวิชาการ “การส่งเสริมบทบาทของเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดการอยู่ร่วมกัน...

ต่างประเทศ 2 ม.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๖ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเอเชียตะวันออกร่วมกับกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการหัวข้อ... อ่านต่อ

ออท. พินทุ์สุดาฯ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเลขาธิการ สกมช. ด้านความร่วมมือด้านไซเบอร์ระหว่างไทยกับต่างป...

ต่างประเทศ 27 ธ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง ได้พบหารือกับ พลอากาศตรี อมร ชมเชย... อ่านต่อ

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ ๑๐

ต่างประเทศ 7 พ.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงและเจ้าหน้าที่อาวุโสไทยในกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงเข้าร่วมการประชุมเจ้าห... อ่านต่อ

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษาจัดการสัมมนา ACMECS Forum “รู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน...

ต่างประเทศ 11 ก.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ กลุ่มงานความร่วมมือลุ่มน้ำโขง กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย จัดการสัมมนา ACMECS... อ่านต่อ

นางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง และเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง...

ต่างประเทศ มิ.ย. 66 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง และเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง... อ่านต่อ

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๖ ณ...

ต่างประเทศ พ.ค. 66 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง และเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้... อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงเข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของหุ้นส่วนลุ่มน้ำโ...

ต่างประเทศ เม.ย. 66 –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ นางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง และเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง... อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ