ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ล่าสุด

26 - 28 เม.ย. 2567 มบส.จัดยิ่งใหญ่เทศกาล 3 ศิลป์ 3 ศาสน์ ย่านกะดีจีน

ทั่วไป 17 เม.ย. –ThaiPR.net ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) กล่าวว่า มบส. ร่วมกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน จัดงานเทศกาล... อ่านต่อ

มบส.ลงพื้นที่เร่งผลิตสื่อห้องสมุดมนุษย์ ดึงปราชญ์ชาวบ้านเป็นหนังสือมนุษย์...

ทั่วไป 17 เม.ย. –ThaiPR.net ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) กล่าวว่า ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)... อ่านต่อ

มบส. ร่วมกับชุมชนต่อยอดองค์ความรู้ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

ทั่วไป 11 เม.ย. –ThaiPR.net ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆนี้... อ่านต่อ

มบส. เปิดอบรมสมุนไพรสำหรับครูฟรี

ทั่วไป 11 เม.ย. –ThaiPR.net สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มบส.) เปิดรับครูหรืออาจารย์ระดับมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษา... อ่านต่อ

79.6 % สงกรานต์ เป็น Soft Power ของประเทศไทย เมาไม่ขับ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์...

ทั่วไป 11 เม.ย. –ThaiPR.net ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์... อ่านต่อ

มบส.จับมือหลายหน่วยงานจัดใหญ่เทศกาล 3 ศิลป์ 3 ศาสน์ ย่านกะดีจีน 26 - 28 เม.ย. 2567...

ทั่วไป 8 เม.ย. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มบส.) ร่วมกับสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักพิมพ์สารคดี ชมรมเรารักธนบุรี... อ่านต่อ

มบส. เปิดพื้นที่ให้คนพิการหารายได้พิเศษฟรี พร้อมดูแลและให้ทุนนักศึกษาพิการเต็มที่

ทั่วไป 3 เม.ย. –ThaiPR.net ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีนโยบายในการจัด... อ่านต่อ

มบส.ดึงวิทยากรมืออาชีพเสริมทักษะผลิตรายการ สร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์

ทั่วไป 19 มี.ค. –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 19 มี.ค.67 ที่ศูนย์ข้อมูลสื่อสารดิจิทัล ขุนวิเทศดรุณการ สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.)... อ่านต่อ

ครุศาสตร์ มบส. MOU สสวท. และโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา...

ทั่วไป 19 มี.ค. –ThaiPR.net ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มบส.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้มอบหมายให้ดร.นัยนพัศ... อ่านต่อ

มบส. ย้ำบุคลากรมหาวิทยาลัยเดินหน้าคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล

ทั่วไป 18 มี.ค. –ThaiPR.net ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้... อ่านต่อ

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มบส. ระดมสมองปรับโครงการ"เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม"...

ทั่วไป 13 มี.ค. –ThaiPR.net ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้... อ่านต่อ

มบส.เดินเครื่องอัพสกิลนักศึกษาเต็มสูบ เสริมทักษะรอบด้าน นำความรู้ไปประยุกต์ใช้และรู้เท่าทันยุคดิจิท...

ทั่วไป 6 มี.ค. –ThaiPR.net ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) กล่าวว่า ทางมบส.กำลังจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์... อ่านต่อ

มบส.เร่งทบทวนแผนยุทธศาสตร์ นำจุดแข็งและเทคโนโลยีมาพัฒนา มุ่งสู่ World Class...

ทั่วไป 4 มี.ค. –ThaiPR.net ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้... อ่านต่อ

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มบส. จับมือแล็ปมูฟตรวจมะเร็งปากมดลูกจากปัสสาวะ...

ทั่วไป 19 ก.พ. –ThaiPR.net ผศ.ดร.โชติช่วง พนโสภณกุล หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มบส.) กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้... อ่านต่อ

มบส.เปิดศูนย์ข้อมูลสื่อสารดิจิทัล ขุนวิเทศดรุณการ พร้อมหนุน พ.ร.บ .ข้อมูลข่าสารของราชการ...

ทั่วไป 16 ก.พ. –ThaiPR.net   เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 67 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มบส.) ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ รักษาราชการแทนอธิการบดี มบส.... อ่านต่อ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มบส.พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ เน้นการเรียนการสอนและวิจัย

ทั่วไป 8 ก.พ. –ThaiPR.net รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ อาจารย์และนักศึกษาจาก... อ่านต่อ

นักเรียนรร.สาธิต มบส.เจ๋งคว้าเหรียญทองนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24...

ทั่วไป 7 ก.พ. –ThaiPR.net อาจารย์สิริชัย เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้... อ่านต่อ

มบส.จัดประชันไอเดียธุรกิจสตาร์ทอัพมุ่งสร้างอาชีพ พร้อมหนุนเพิ่มรายได้มัคคุเทศก์

ทั่วไป 2 ก.พ. –ThaiPR.net ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มบส.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์... อ่านต่อ

มบส.เปิดบ้านต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างประเทศ พร้อมร่วมโครงการเปิดค่ายเยาวชนอาเซียน +3 ครั้งที่...

ทั่วไป 30 ม.ค. –ThaiPR.net ผศ ดร กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มบส.) กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้... อ่านต่อ

บ้านสมเด็จฯ เปิดตัวอธิการบดีคนใหม่ "คณกร สว่างเจริญ " ชูนโยบายโกอินเตอร์ขยายความร่วมมือในระดับนานาชา...

ทั่วไป 19 ม.ค. –ThaiPR.net ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มบส.) ได้เปิดงานวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัย... อ่านต่อ

มบส. จับมือครุศาสตร์เทียนจินจัดตั้งห้องสมุดภาษาจีนสถาบันขงจื๊อ

ทั่วไป 16 ม.ค. –ThaiPR.net วันนี้ (16 ม.ค.) ที่ห้องสมุดภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา( มบส.) ผศ.ดร. ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มบส.ในฐานะปรธานฝ่ายไทย ศ.ดร.จง อิงฮว๋า... อ่านต่อ

ราชภัฏบ้านสมเด็จฯชวนร่วมกิจกรรมงานเจ้าพ่อ "ช่วง บุนนาค "ประจำปี 2567

ทั่วไป 10 ม.ค. –ThaiPR.net ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยว่า มบส. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ... อ่านต่อ

สถาบันขงจื๊อ มบส. ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาจีน มรท. จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้สอนภาษาจีนในประเทศไทย...

ทั่วไป 8 ม.ค. –ThaiPR.net ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันขงจื๊อ มบส. ได้ร่วมกับสาขาวิชาภาษาจีน... อ่านต่อ

มบส.ชวนแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับม.ปลาย

ทั่วไป 3 ม.ค. –ThaiPR.net ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส. ) กล่าวว่า คณะวิทยาการจัดการ มบส.... อ่านต่อ

คน กทม ไปเที่ยวซื้อของฝาก ราคา 100-500 บาท ใบชา น้ำพริก ข้าวหลาม มะขามสามรส...

ท่องเที่ยว 27 ธ.ค. –ThaiPR.net ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการซื้อของฝากจา... อ่านต่อ


ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก่อน 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 21:25 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ