ข่าวม.มหิดล ล่าสุด

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล คว้ารางวัล "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020"...

ทั่วไป 09:47น. –ThaiPR.net วิกฤติ COVID 19 อุบัติขึ้นทั่วโลกเป็นระยะเวลากว่าหนึ่งปีแล้ว ในขณะที่บุคลากรและสถาบันทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนในด้านการด... อ่านต่อ

ห้ามพลาด!! กับคอร์สอบรมบริการวิชาการที่หลากหลายจากคณะ ICT ม.มหิดล ระหว่างเดือน ก.พ. - มี.ค....

ทั่วไป 21 ม.ค. –ThaiPR.net คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม 1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "Microsoft Excel 2019 เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ" วันที่ 18 19... อ่านต่อ

ม.มหิดลพลิกฟื้นชุมชน พึ่งตนเองด้วยเกษตรอินทรีย์ สร้างแหล่งอาหารปลอดภัย...

ทั่วไป 20 ม.ค. –ThaiPR.net หนึ่งในเสาหลักของการประเมินระดับความมั่นคงทางอาหาร (Pillars of Food Security) ของ องค์การอนามัยโลก (WHO) คือ การเข้าถึงแหล่งอาหาร (Food Access)... อ่านต่อ

ม.มหิดล ขึ้นแท่นอันดับ 1 ของประเทศไทย 3 ปีซ้อน จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ISC World University...

ทั่วไป 19 ม.ค. –ThaiPR.net ม.มหิดล ได้อันดับที่ 1 ของประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ISC World University Rankings 2020 โดย Islamic World Scientific... อ่านต่อ

ม.มหิดล พร้อมร่วมวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมสู้วิกฤติ COVID-19

ทั่วไป 18 ม.ค. –ThaiPR.net วิกฤติ COVID 19 ได้ให้บทเรียนไว้คอยกระตุ้นเตือนให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างมีสติ โดย COVID 19 ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่... อ่านต่อ

ม.มหิดล ริเริ่มใช้ระบบ "MU-SCAN" ในแอปพลิเคชัน We Mahidol ตรวจสอบพื้นที่ปลอดภัย...

ทั่วไป 18 ม.ค. –ThaiPR.net จากวิกฤติ Covid 19 ที่ผ่านมาได้ทำให้อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาผู้เรียนได้มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีออนไลน์กันมากขึ้น... อ่านต่อ

กระทรวง อว. โดย ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup...

ทั่วไป 15 ม.ค. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าพบ... อ่านต่อ

ม.มหิดล ริเริ่มเรียนแล็บออนไลน์ ท้าทายโลกของการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ทั่วไป 11 ม.ค. –ThaiPR.net วิกฤติ Covid 19 ทำให้ทุกสถาบันการศึกษาจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ (lab) ออนไลน์... อ่านต่อ

ม.มหิดล ชี้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ยั่งยืนต้องมาจากการวิจัย

ทั่วไป 8 ม.ค. –ThaiPR.net ปัจจุบันเรากำลังอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงในทุกสิ่งซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด คือ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส... อ่านต่อ

ม.มหิดล หนุนเด็กไทยวิถีใหม่ใส่ใจเบาหวาน

ทั่วไป 4 ม.ค. –ThaiPR.net "เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีคุณธรรม" คำขวัญวันเด็ก ปีพ.ศ. 2564 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี... อ่านต่อ

ม.มหิดล ช่วยแรงงานชาวเมียนมาสู้วิกฤติ Covid-19

ทั่วไป 28 ธ.ค. –ThaiPR.net เป้าหมายหนึ่งของกระบวนการพัฒนาตามแนวทาง SDGs หรือการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ คือ "Inclusiveness"... อ่านต่อ

ม.มหิดล - SCGP ร่วมพัฒนาชุด PPE กระดาษ หนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ Covid-19

ทั่วไป 25 ธ.ค. –ThaiPR.net สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 5 พระราชทานกำเนิด คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งแรกของไทย... อ่านต่อ

ม.มหิดล ระดมทีมสหสาขาวิชา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต และบริการสุขภาพช่องปากชุมชน

ทั่วไป 23 ธ.ค. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายหลักมุ่งสนับสนุนชุมชน ซึ่งการให้ความสำคัญแต่เพียงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย หรือ Ranking อย่างเดียว... อ่านต่อ

นักวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงวิจัยสูงที่สุด Top2% ของโลก ปี 2020...

ทั่วไป 22 ธ.ค. –ThaiPR.net "วิทยาศาสตร์พื้นฐาน" (Basic Sciences) เป็นรากฐานหลักของการวิจัยและนวัตกรรม โดยในปี 2022 องค์การยูเนสโก (UNESCO) กำหนดให้เป็น... อ่านต่อ

ม.มหิดล ขยายโอกาสรับสมัครทุนเฉลิมราชกุมารี โครงการเพชรศาสนา ประจำปี 2563 ให้พระภิกษุ/สามเณร...

ทั่วไป 17 ธ.ค. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยมหิดล โดย วิทยาลัยศาสนศึกษา ร่วมกับ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบ "ทุนเฉลิมราชกุมารี" จาก "โครงการเพชรศาสนา"... อ่านต่อ

ม.มหิดล เปิดมิติใหม่วงการศึกษาวิทย์กีฬาไทย เปิดสอนกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์เพื่อปรับปรุงและเพิ่มสมรรถภา...

ทั่วไป 15 ธ.ค. –ThaiPR.net วันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี คณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็น "วันกีฬาแห่งชาติ" เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระปรีชาทางด้านกีฬาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร... อ่านต่อ

ม.มหิดล สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต

ทั่วไป 14 ธ.ค. –ThaiPR.net นักวิจัยในโลกยุคดิสรัปชันเช่นปัจจุบัน สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยมองถึงผลกระทบ (impact) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ง "นวัตกรรม" คือ "การสร้างสรรค์สู่สิ่งใหม่"... อ่านต่อ

ม.มหิดล เปิดเวทีประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน Joint International Tropical Medicine Meeting...

ทั่วไป 14 ธ.ค. –ThaiPR.net ม.มหิดล โดย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นเจ้าภาพจัดประชุม JITMM 2020 ระหว่างวันที่ 15 16 ธันวาคม 2563 โดยในปีนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ครั้งแรก... อ่านต่อ

ม.มหิดล มหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับ 1 ของประเทศไทย 5 ปีซ้อน

ทั่วไป 9 ธ.ค. –ThaiPR.net จากผลสำรวจมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี พ.ศ.2563 (UI Green Metric World University Ranking 2020) ที่จัดทำโดย University of Indonesia (UI)... อ่านต่อ

ม.มหิดล มุ่งสู่ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยโลก ส่งเสริมวิจัยจีน-ไทย จัดทัวร์วัฒนธรรมสืบสานวิถีชุมชนชาวไทยเช...

ทั่วไป 9 ธ.ค. –ThaiPR.net วัฒนธรรมจีน ไทยมีความสอดคล้องกลมกลืนกันมาอย่างยาวนาน โดยชาวจีนเชื้อสายแต้จิ๋วพบมากที่สุดในประเทศไทย และชาวจีนกลุ่มที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยช่วงเวลาใกล้... อ่านต่อ

ม.มหิดล ต้อนรับอุปทูตจีน เชื่อมสัมพันธ์อุดมศึกษา

ทั่วไป 8 ธ.ค. –ThaiPR.net ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดล มีความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน 5... อ่านต่อ

พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล วิจัยพลิกฟื้นชุมชนสู่พื้นที่ปลอดภัยสร้างสันติสุขและสันติภาพ

ทั่วไป 4 ธ.ค. –ThaiPR.net เมื่อกล่าวถึง "พื้นที่ปลอดภัย" ส่วนใหญ่จะนึกถึงพื้นที่เพื่อการแสดงออกทางการเมือง แต่ "พื้นที่แห่งสันติภาพ"... อ่านต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล เชิญชวนเข้าร่วม "การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและการช่วยเหลือเบื้องต้น...

ทั่วไป 2 ธ.ค. –ThaiPR.net เด็กก่อนวัยเรียน เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตและเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว และมีความอยากรู้อยากเห็น ชอบทดลอง ชอบค้นคว้า อยู่ไม่นิ่ง... อ่านต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การบริการสุขภาพบนโลกดิจิทัลอย่างชาญฉลาด"

ทั่วไป 1 ธ.ค. –ThaiPR.net ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแพร่หลายในทุกวิชาชีพ โดยเฉพาะในระบบสาธารณสุขนั้น การพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในวงการแพทย์... อ่านต่อ

คณะ ICT ม.มหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2564 รอบที่...

ทั่วไป 30 พ.ย. –ThaiPR.net คณะ ICT ม.มหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท เอก (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัคร วันที่ 6 พ.ย. 63 31 ธ.ค. 63 ปริญญาโท... อ่านต่อ


ข่าวม.มหิดล ก่อน 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 17:21 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ