ข่าวม.มหิดล ล่าสุด

ม.มหิดล เปิดอาณาจักรข้อมูลสุขภาพ สู่ความหวังใหม่เพื่อคนไทยใช้ชีวิตง่ายขึ้น

ทั่วไป 15:23น. –ThaiPR.net คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล จากต้นกำเนิด สู่ยุค 5G ยังคงความเป็นผู้นำทางการแพทย์ของประเทศไทยที่ได้พัฒนาสู่Smart Hospital... อ่านต่อ

ม.มหิดล จับเทรนด์ "อนาคตศาสตร์" สร้างสรรค์รายวิชาออนไลน์

ทั่วไป 09:14น. –ThaiPR.net จากยุคของสื่อมวลชน (Mass Media) สู่ยุคของสื่อใหม่ (New Media) ที่มีเครือข่ายโยงใยถึงกันผ่านระบบออนไลน์ ทำให้อำนาจที่แท้จริงในโลกยุคดิจิทัลแห่งอนาคต... อ่านต่อ

ม.มหิดล เร่งสร้างขุมพลังยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ

ทั่วไป 26 ม.ค. –ThaiPR.net เมื่อโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานวิชาการที่ตอบโจทย์เพื่อให้สามารถเข้าใจกับปัญหาและพร้อมรับกับ... อ่านต่อ

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมกับ Nature Research Custom Media (NRCM) และอายิโนะโมะโต๊ะ...

ทั่วไป 26 ม.ค. –ThaiPR.net วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานร่วมในการเปิดการประชุม... อ่านต่อ

ม.มหิดล สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อการสอนผลิตจักษุแพทย์คุณภาพ

ทั่วไป 24 ม.ค. –ThaiPR.net กว่าจะเป็นจักษุแพทย์ผู้รักษาดวงตาของผู้ป่วย แพทย์ประจำบ้านจะต้องผ่านการเรียนและฝึกฝนจนชำนาญกับครูแพทย์ พร้อมสื่อการสอนที่มากด้วยประสิทธิภาพ... อ่านต่อ

ม.มหิดล พัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ สนับสนุนงานวิจัยยกระดับเศรษฐกิจชาติ

ทั่วไป 19 ม.ค. –ThaiPR.net ปัจจุบันเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) เริ่มเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม... อ่านต่อ

ม.มหิดล คิดค้นโปรแกรมช่วยลดการถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ซ้ำประหยัดงบสุขภาพประชาชน

ทั่วไป 17 ม.ค. –ThaiPR.net ในการตรวจสุขภาพประจำปี บางรายการครอบคลุมการเข้ารับการถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ เพื่อแสดงผลให้เห็นร่องรอยความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ... อ่านต่อ

ม.มหิดล เตือนผู้ป่วยโรคเบาหวานเสี่ยงโรคไข้หวัดใหญ่ที่มากับฤดูหนาว

ทั่วไป 17 ม.ค. –ThaiPR.net หนึ่งในโรคที่มักมาพร้อมหน้าหนาวคือ โรคไข้หวัดใหญ่ ที่ผ่านมารัฐจึงได้รณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในทุกปี... อ่านต่อ

ม.มหิดล วิจัยพบรอยสะดุดทางวิชาชีพพยาบาลไทย

ทั่วไป 17 ม.ค. –ThaiPR.net วิกฤติ COVID 19 ที่ผ่านมา นับเป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่ทำให้ทุกคนบนโลกต้องปรับตัวในการดำเนินชีวิตในแทบทุกด้าน... อ่านต่อ

ม.มหิดล แนะความจำเป็นเร่งด่วนด้านนโยบายจัดการระบบข้อมูลสุขภาพ

ทั่วไป 16 ม.ค. –ThaiPR.net นับตั้งแต่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Personal Data Protection Act PDPA) มีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน 2565... อ่านต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 32...

ทั่วไป 16 ม.ค. –ThaiPR.net คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 32 การสร้างสุขภาพจิตดีในยุคชีวิตวิถีถัดไป: พลังขับเคลื่อนของพยาบาล Mental Health... อ่านต่อ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว "จำนวนเกิดในประเทศไทยดิ่งต่ำลงจนน่าตกใจ"

ทั่วไป 16 ม.ค. –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว "จำนวนเกิดในประเทศไทยดิ่งต่ำลงจนน่าตกใจ" พบกับเสวนาพิเศษ... อ่านต่อ

ม.มหิดล เดินหน้าโครงการคลินิกกายภาพบำบัดสัญจรสู่ชุมชน สู่ปีที่ 15

ทั่วไป 16 ม.ค. –ThaiPR.net นับตั้งแต่ 14 ปีที่ผ่านมา ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะกายภาพบำบัด ได้ริเริ่มโครงการคลินิกกายภาพบำบัดสัญจรสู่ชุมชน ปัจจุบันได้เข้าสู่ปีที่ 15... อ่านต่อ

ม.มหิดล ต่อยอดบอร์ดเกมเรียนรู้เครื่องดนตรีออร์เคสตร้า เปิดโลกทัศน์ดนตรีคลาสสิก

ทั่วไป 16 ม.ค. –ThaiPR.net ดนตรีคือบันไดสู่พัฒนาการสำคัญของชีวิตเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ด้วยองค์ประกอบสำคัญของดนตรีคลาสสิกที่มีเครื่องดนตรีและท่วงทำนองที่เป็นแบบแผน... อ่านต่อ

ม.มหิดล ร่วมกับชุมชน สร้างสรรค์ศูนย์อาหารสุขภาพออนไลน์ "ศาลายาฟู้ดมาร์เก็ต"

ทั่วไป 13 ม.ค. –ThaiPR.net จากความมุ่งมั่นตั้งใจจะพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน เพื่อขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ สู่การมีสุขภาพดีที่เป็นหนึ่งเดียว... อ่านต่อ

ม.มหิดล สร้างสรรค์แอปพลิเคชัน"Brain Track" เพื่อคนไทยห่างไกลภาวะสมองเสื่อม

ทั่วไป 13 ม.ค. –ThaiPR.net "สมอง" เป็นอวัยวะที่ไม่สามารถทดแทนได้โดยสมบูรณ์จำเป็นต้องได้รับการดูแลไม่ให้เสื่อมก่อนวัยอันควร ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี... อ่านต่อ

ม.มหิดล วิจัยเตรียมรับแรงงานย้ายถิ่นคุณภาพ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ทั่วไป 11 ม.ค. –ThaiPR.net ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา โครงสร้างประชากรในหลายประเทศได้เปลี่ยนแปลงไป โดยอัตราการเกิดลดลง และอายุคาดเฉลี่ยของประชากรเพิ่มสูงขึ้น... อ่านต่อ

ม.มหิดล พัฒนา "เรือนเสมือนญาติ" เพื่อผู้ป่วยยากไร้ สู่ความยั่งยืนผ่านงานจิตอาสา

ทั่วไป 10 ม.ค. –ThaiPR.net ที่สุดของ "การให้" ไม่ใช่เพียงการให้ทรัพย์สินเงินทองเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ แต่คือการให้ "โอกาส" ซึ่ง "เรือนเสมือนญาติ" ที่มหาวิทยาลัยมหิดล โดย... อ่านต่อ

ม.มหิดล อบรมเสริมทักษะ เยียวยาปัญหาโลกด้านธรณีศาสตร์

ทั่วไป 10 ม.ค. –ThaiPR.net เป็นเวลาเกือบสองทศวรรษแล้วที่ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ผลิตบัณฑิตหลักสูตรธรณีศาสตร์ และได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกขยายผลสู่ภาคประชาชน... อ่านต่อ

ม.มหิดล ส่งเสริมชุมชนเกษตรปลอดการเผา สื่อสารด้วยความเข้าใจ ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า

ทั่วไป 6 ม.ค. –ThaiPR.net ช่วงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว มักพบภัยจากฝุ่น PM2.5 ทำให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการเผาในพื้นที่เกษตร... อ่านต่อ

ม.มหิดล - St. Mary's University สหรัฐอเมริกา วิจัยฝึกใช้ขาเทียมทางไกล

ทั่วไป 6 ม.ค. –ThaiPR.net ผู้ที่ประสบกับสถานการณ์การสูญเสียอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนไหว (ขาขาด) นอกจากจะส่งผลต่อสภาวะจิตใจ การปรับตัวเข้ากับสังคมแล้ว... อ่านต่อ

ม.มหิดล เปิดห้องเรียนพฤกษศาสตร์สร้างสุนทรียะ ด้วย "ศิลปะกินได้" จากสมุนไพรรอบตัว

ทั่วไป 3 ม.ค. –ThaiPR.net "สุนทรียศาสตร์" ไม่ได้เป็นเพียงปรัชญาแห่งการชื่นชมความงามทางด้านดนตรี หรือศิลปะ แต่ยังรวมถึงธรรมชาติของพืชพันธุ์ต่างๆ... อ่านต่อ

ม.มหิดล เสริมทักษะนศ.พยาบาล - ลดเสี่ยง "หมอตำแยจำเป็น" เปิดสอน "ผดุงครรภ์ออนไลน์"...

ทั่วไป 27 ธ.ค. –ThaiPR.net ในยุคที่โลกไร้พรมแดนเช่นปัจจุบัน ทำให้โลกแห่งการเรียนรู้เปิดออกสู่ประชาชน ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต "life long learning" มีความสำคัญ... อ่านต่อ

ม.มหิดล ชี้งานวิจัยพบภาวะวูบเป็นลมหมดสติ 80% เป็นผู้สูงวัย สาเหตุจากทั้งโรคหัวใจ...

ทั่วไป 27 ธ.ค. –ThaiPR.net ผู้สูงวัยที่ต้องยืน หรือเดินนานๆ อาจเกิด "อาการวูบ" ได้ คือภาวะที่เลือดเกิดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ ทั้งที่เป็นเฉียบพลันและชั่วคราว... อ่านต่อ

วิศวะมหิดล เตือนภัย...ท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่ 2566 ให้ปลอดภัยจากไฟรั่วไฟดูด

ท่องเที่ยว 26 ธ.ค. –ThaiPR.net ในย่างก้าวสู่ปีใหม่ 2566 เทศกาลแห่งความสุขและการพักผ่อนเดินทางท่องเที่ยว ตามสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมรีสอร์ท ศูนย์การค้า... อ่านต่อ


ข่าวม.มหิดล ก่อน 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 16:53 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ