ข่าวม.ศรีปทุม ล่าสุด

นศ.สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เปิดประสบการณ์จริงในการดำเนินธุรกิจ...

ทั่วไป 19 เม.ย. –ThaiPR.net เมื่อเร็วๆนี้ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในรายวิชา JBC299 (ประสบการณ์การทำงาน) ภาคเรียนที่2/2563... อ่านต่อ

ร่วมยินดี! อาจารย์บริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม รับประกาศนียบัตรสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม...

ทั่วไป 7 เม.ย. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ... อ่านต่อ

ม.ศรีปทุม ชลบุรี เข้าร่วมการสัมมนาแนวโน้มการหลอมรวมเทคโนโลยีด้วยกิจการกระจายเสียงและกองทุนกทปส.

ทั่วไป 5 เม.ย. –ThaiPR.net ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพร ดำจับ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี... อ่านต่อ

อาจารย์ศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม รางวัลอาจารย์ตันแบบด้านการสอน เผยเคล็ดลับการเป็นอาจารย์ที่ดี!

ทั่วไป 30 มี.ค. –ThaiPR.net ผศ.ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์... อ่านต่อ

IT SPU เรียนรู้สู่การพัฒนาตนเอง กับราชบัณฑิตและนายกสภา ม.ศรีปทุม

ทั่วไป 29 มี.ค. –ThaiPR.net คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SPU เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรให้สมกับการเป็น DYNAMIC UNIVERSITY โดย ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ... อ่านต่อ

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลชมเชย ไอเดียแผนธุรกิจ Health Innovation in...

ทั่วไป 25 มี.ค. –ThaiPR.net คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้แก่ นางสาวสุนิดา ปริงทอง ,นางสาวพิยุดา มีเย็น ,นางสาวหัทยา แก่นจำปา... อ่านต่อ

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเข้าสู่ตลาดแรงงาน กับ ม.ศรีปทุม ชลบุรี

ทั่วไป 22 มี.ค. –ThaiPR.net สำนักงานสหกิจศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ... อ่านต่อ

เด็กสถาปัตย์ ม.ศรีปทุมเจ๋ง! โชว์ไอเดียคว้ารางวัลประกวดออกแบบศาลาพักคอยผู้โดยสารรอรถประจำทางโฉมใหม่...

ทั่วไป 16 มี.ค. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นายสมชาย บุญธรรม นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่โชว์ศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ออกแบบ... อ่านต่อ

พาไป! เปิดมุมคิด เด็กวิศวะฯ ม.ศรีปทุม "ชาร์ป พยงศ์กร โพธิ์ชัย" จบ ม.ปลายเรียนสายพละก็ต่อวิศวะได้

ทั่วไป 15 มี.ค. –ThaiPR.net วันนี้จะขอนำน้องๆมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ที่สนใจทั่วไป มาสัมผัสกับความคิดเชิงบวกและประสบการณ์ ดีๆจาก "ชาร์ป" พยงศ์กร โพธิ์ชัย... อ่านต่อ

เปิดประสบการณ์ เดวิด เทงเลอร์ วิศวฯ ม.ศรีปทุม "อยากทำอะไรเมื่อจบวิศวะแล้ว"

ทั่วไป 15 มี.ค. –ThaiPR.net ดาวิด เทงเลอร์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ขณะนี้ฝึกงานสหกิจศึกษาอยู่ที่กองแบบแผน กระทรวงสาธารณะสุข... อ่านต่อ

ม.ศรีปทุม เซ็น MOU สทป. ส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาการและงานวิจัย

ทั่วไป 15 มี.ค. –ThaiPR.net ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)... อ่านต่อ

เด็กฟิล์ม ม.ศรีปทุม เจ๋ง! โชว์ไอเดียโปรเจคหนังสั้นกระตุ้นจิตสำนึกด้านทรัพย์สินทางปัญญา...

ทั่วไป 12 มี.ค. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Low Budget ซึ่งประกอบด้วย วรงกรณ์ เปี่ยมทองคำ, พัชรพล สายสมุทร, ภัทรโญธิน โคตรภักดี, นฤมล ฟากวิลัย, พรรณิภา... อ่านต่อ

นศ.ป.เอก บริหารการศึกษา ม.ศรีปทุม จัดสัมมนาออนไลน์ "การเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบ Learn Relearn...

ทั่วไป 9 มี.ค. –ThaiPR.net นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Ph.D. EDA รุ่น 15)... อ่านต่อ

หอสมุด ม.ศรีปทุม ต้อนรับ ร.ร.นานาชาติ เฮดสตาร์ท ภูเก็ต เข้าเยี่ยมชม

ทั่วไป 9 มี.ค. –ThaiPR.net คุณวิยะดา ศิริมาณนท์  หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนหน่วยงาน ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากร... อ่านต่อ

#DEK64 เตรียมตัวให้พร้อม! จบ ปวส. อยากเรียนต่อปริญญาตรี...สมัครเรียน วันนี้ -31 มี.ค.64 รับทุน SPU...

ทั่วไป 4 มี.ค. –ThaiPR.net DEK64 ถ้าไม่อยากพลาดโอกาสดีๆ ม.ศรีปทุม มอบทุนการศึกษา สุดพิเศษ!! สำหรับเด็ก 64 ทุน SPU โควตา น้องๆ สามารถสมัคร และลงทะเบียน ก็มีสิทธิ์รับทุนได้ไม่ยาก... อ่านต่อ

Dek64 พร้อมมั้ย!! นับถอยหลัง - 31 มี.ค.64 รับทุน SPU โควตา สูงสุด 15,000...

ทั่วไป 4 มี.ค. –ThaiPR.net ทุน SPU โควตา สำหรับ Dek64 เตรียมตัวให้พร้อม มีที่เรียนก่อนใคร ถ้าไม่อยากพลาดโอกาสดีๆ ม.ศรีปทุม มอบทุน SPU โควตา ไม่ว่าจะลงทะเบียนปกติ... อ่านต่อ

วิศวฯ ม.ศรีปทุม จับมือ ว.เทคนิคสองแคว MOU ร่วมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญ...

ทั่วไป 3 มี.ค. –ThaiPR.net พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสองแคว จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว... อ่านต่อ

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชวนฟัง! การบรรยายพิเศษ BIZ Talk and Trip ONLINE...

ทั่วไป 2 มี.ค. –ThaiPR.net Social Distancing ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังได้รับความรู้เต็มเปี่ยม คณะบริหารธุรกิจ เสนอ "BIZ Talk... อ่านต่อ

ไอเดียสุดเจ๋ง! "เกี๊ยวควินัว" แผนธุรกิจ เด็กบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ Business Week...

ทั่วไป 2 มี.ค. –ThaiPR.net สุดยอดไอเดีย!! อีกครั้งกับความสำเร็จ (ของว่าที่นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่) 5 นักศึกษาเก่ง สาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ... อ่านต่อ

ร่วมยินดี! 9 คณาจารย์คุณภาพ ม.ศรีปทุม ผ่านมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่น 4 ครั้งที่...

ทั่วไป 1 มี.ค. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คุณภาพ 9 ท่าน ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU Professional Standards... อ่านต่อ

วิศวกรรมระบบราง ม.ศรีปทุม เรียนรู้สู่การปฎิบัติจริง สถานีรถไฟรังสิต

ทั่วไป 24 ก.พ. –ThaiPR.net ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมระบบราง และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม... อ่านต่อ

"ม.ศรีปทุม ร่วม สป.อว." พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนคลองสามวา ภายใต้โครงการยุวชนอาสา ระยะ...

ทั่วไป 23 ก.พ. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ "การสร้าง Platform นวัตกรรมชุมชนวิถีใหม่" เพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว (ไมตรีจิตโมเดล)... อ่านต่อ

เจ๋งจริง! เด็ก ม.ศรีปทุม โชว์ผลงานนวัตกรรม "EZY Trip" คว้ารางวัลเงินทุนอุดหนุน 1 แสนบาท จาก TED...

ทั่วไป 23 ก.พ. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชวลัน อรรถสุวรรณ หรือ "น้องลิลลี่" นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ... อ่านต่อ

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ขอเชิญ อาจารย์ ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน ม.ศรีปทุม และผู้สนใจทั่วไป...

ทั่วไป 22 ก.พ. –ThaiPR.net คณะบัญชี SPU จัดอบรมออนไลน์..ฟรี!! สำหรับ อาจารย์ ศิษย์เก่า ปัจจุบัน และผู้สนใจทั่วไป ในหัวข้อ "การตรวจสอบภายใน ทางเลือกวิชาชีพของนักบัญชี" โดย... อ่านต่อ

ม.ศรีปทุม ขอเชิญร่วม "ถอดบทเรียน เปลี่ยนห้องเรียนสู่ออนไลน์"

ทั่วไป 16 ก.พ. –ThaiPR.net คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวน นักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ SPU เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ผ่าน APPLICATION ZOOM ID : 971 9153 7598... อ่านต่อ


ข่าวม.ศรีปทุม ก่อน 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 16:38 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ